Co to jest ewangelia?

0
751
3/5 - (1 vote)

Ewangelia to termin, który ma wiele znaczeń, ale na ogół odnosi się do dobrych nowin o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W kontekście chrześcijaństwa, „Ewangelia” może odnosić się zarówno do wiadomości o zbawieniu, jak i do czterech ksiąg Nowego Testamentu, które opisują życie i nauczanie Jezusa.

Ewangelia: Pojęcie i Etymologia

„Ewangelia” pochodzi od greckiego słowa „euangelion”, które dosłownie znaczy „dobra nowina” lub „dobre wieści”. W starożytnym świecie, euangelion było terminem używanym do oznaczenia dobrych wieści o zwycięstwie w bitwie lub sukcesie króla. W kontekście Nowego Testamentu, Ewangelia oznacza dobrą nowinę o zbawieniu dostępnym przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Ewangelia w Starym Testamencie

Choć termin „ewangelia” jest charakterystyczny dla Nowego Testamentu, koncepcja dobrej nowiny jest obecna już w Starym Testamencie. W księdze Izajasza, na przykład, prorok zapowiada dobrą nowinę o wyzwoleniu i pokoju dla narodu Izraela.

Ewangelie w Nowym Testamencie

W Nowym Testamencie, termin „Ewangelia” jest używany w dwojaki sposób: jako ogólne pojęcie dobrej nowiny o zbawieniu i jako konkretny tytuł czterech ksiąg: Ewangelii według św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana.

Ewangelia według św. Mateusza

Ewangelia Mateusza, napisana prawdopodobnie dla Żydów-chrześcijan, skupia się na ukazaniu Jezusa jako Mesjasza, zapowiadanego w Starym Testamencie. Autor często odwołuje się do proroctw, które według niego spełnił Jezus.

Ewangelia według św. Marka

Ewangelia Marka, najkrótsza z czterech, jest znana ze swojego dynamicznego stylu. Markowy Jezus jest pełen energii, często się porusza i działa. Ta Ewangelia skupia się na królewskim charakterze Jezusa jako Syna Bożego.

Ewangelia według św. Łukasza

Łukasz, jedyny autor Nowego Testamentu niebędący Żydem, skupia się na miłosierdziu i współczuciu Jezusa. W swojej Ewangelii, Łukasz przedstawia Jezusa jako Zbawiciela dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia czy statusu społeczny.

Ewangelia Jana różni się od trzech synoptycznych Ewangelii. Zamiast skupiać się na konkretnych wydarzeniach z życia Jezusa, Jan koncentruje się na głębokich teologicznych prawdach, przedstawiając Jezusa jako Wcielone Słowo Boga, które przyszło na świat, aby przynieść życie wieczne.

Ewangelia jako Dobra Nowina o Zbawieniu

Podczas gdy cztery Ewangelie opisują życie i nauczanie Jezusa, sama Ewangelia jako dobra nowina ma do czynienia z fundamentalnym przesłaniem chrześcijaństwa: zbawieniem przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Przeczytaj także:  Krótko i na temat: Co Biblia mówi o uczynkach?

Zbawienie w Ewangelii

Zbawienie jest kluczowym elementem Ewangelii. Według Nowego Testamentu, wszyscy ludzie są grzesznikami i potrzebują zbawienia. Jezus Chrystus, jako jedyny bezgrzeszny, zaoferował siebie jako ofiarę za grzechy ludzkości. Poprzez wiarę w niego, każdy może otrzymać przebaczenie i życie wieczne.

Ewangelia a Wiara

Wiara jest niezbędna do przyjęcia Ewangelii. Nowy Testament naucza, że zbawienie jest dostępne dla tych, którzy wierzą w Jezusa i przyjmują go jako swojego Pana i Zbawiciela. Wiara nie jest tylko intelektualnym przekonaniem, ale osobistym zaufaniem do Jezusa i oddaniem mu swojego życia.

Ewangelia w Praktyce

Ewangelia ma znaczenie nie tylko teologiczne, ale także praktyczne. Chrześcijanie są wezwani do dzielenia się Ewangelią z innymi, a także do żywienia zgodnie z jej nauką.

Ewangelizacja

Ewangelizacja to proces dzielenia się Ewangelią z innymi. Chrześcijanie są wezwani do przekazywania dobrej nowiny o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa innym ludziom. To może przyjmować różne formy, od osobistych rozmów po publiczne kazania.

Życie według Ewangelii

Ewangelia nie jest tylko wiadomością do przekazania innym, ale także drogą życia dla tych, którzy ją przyjęli. Chrześcijanie są wezwani do naśladowania Jezusa i żywienia zgodnie z Jego nauką, co oznacza miłość do Boga i bliźniego, przebaczenie, pokorę, cierpliwość i wiele innych cnót.

W skrócie, Ewangelia to dobra nowina o Jezusie Chrystusie, Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu, oraz o zbawieniu, które oferuje wszystkim, którzy w Niego wierzą.

Wpływ Ewangelii na Kulturę i Historię

Ewangelia miała ogromny wpływ na kulturę i historię na przestrzeni wieków. Od wpływów na sztukę i literaturę, po wpływ na politykę i społeczeństwo, Ewangelia zdecydowanie kształtowała rozwój cywilizacji.

Ewangelia w Sztuce

Ewangelia miała znaczny wpływ na rozwój sztuki, szczególnie w okresie renesansu. Wiele z najważniejszych dzieł sztuki, takich jak „Ostatnia Wieczerza” Leonarda da Vinci czy „Sąd Ostateczny” Michała Anioła, są bezpośrednio zainspirowane scenami z Ewangelii.

Ewangelia w Literaturze

Literatura również została głęboko zainspirowana Ewangelią. Wiele klasycznych dzieł literackich, od „Boskiej Komedii” Dantego, po „Braci Karamazow” Dostojewskiego, zawiera głębokie odniesienia do Ewangelii i jej wpływu na ludzkie życie i społeczeństwo.

Ewangelia w Polityce i Społeczeństwie

Ewangelia miała również wpływ na rozwój polityki i społeczeństwa. Wielu liderów i ruchów społecznych, od Martina Luthera Kinga Jr. po ruchy wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej, zainspirowało się Ewangelią w swoim dążeniu do sprawiedliwości i równości.

Podsumowanie

Ewangelia jest centralnym elementem chrześcijaństwa. To dobra nowina o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa, dostępna dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Ewangelia jest nie tylko przesłaniem o zbawieniu, ale także drogą życia, która prowadzi do miłości, pokory, przebaczenia i innych cnót chrześcijańskich. Przez wieki, Ewangelia wywarła ogromny wpływ na rozwój kultury, sztuki, literatury, polityki i społeczeństwa. Jest to przesłanie, które nadal kształtuje życie milionów ludzi na całym świecie.