Kim byli apostołowie? Ilu było apostołów?

0
1534
2/5 - (1 vote)

Wstęp

Apostołowie to kluczowe postacie w historii chrześcijaństwa, którzy odegrali ważną rolę w rozpowszechnianiu nauk Jezusa Chrystusa. Słowo „apostoł” pochodzi z greckiego „apostolos”, które oznacza „wysłannik” lub „tego, który jest wysłany”.

Pierwsi apostołowie

Dwunastu apostołów

Według Nowego Testamentu, Jezus powołał dwunastu mężczyzn, aby stali się Jego apostołami. Byli to:

 1. Piotr
 2. Andrzej, brat Piotra
 3. Jakub, syn Zebedeusza
 4. Jan, brat Jakuba i syn Zebedeusza
 5. Filip
 6. Bartłomiej, znany także jako Natanael
 7. Mateusz
 8. Tomasz
 9. Jakub, syn Alfeusza
 10. Tadeusz, znany również jako Lebbeusz lub Judas syn Jakuba
 11. Szymon Zelota
 12. Judasz Iskariota, który później zdradził Jezusa

Zastąpienie Judasza

Po zdradzie i śmierci Judasza Iskarioty, apostołowie wybrali Macieja, aby zajął jego miejsce, zgodnie z opisem w Dziejach Apostolskich (1:23-26).

Apostołowie po zmartwychwstaniu Jezusa

Paweł, apostoł narodów

Choć nie był jednym z oryginalnej dwunastki, Paweł z Tarsu jest często nazywany „apostołem narodów”. Nawrócił się na chrześcijaństwo po spotkaniu z zmartwychwstałym Jezusem na drodze do Damaszku, jak opisano w Dziejach Apostolskich (9:1-19). Paweł przyczynił się do rozpowszechnienia chrześcijaństwa wśród pogan i jest autorem wielu listów Nowego Testamentu.

Apostołowie a pierwsze Kościoły

Apostołowie odegrali kluczową rolę w zakładaniu pierwszych kościołów. Wielu z nich podróżowało i nauczało w różnych częściach Rzymskiego Imperium, w tym w Jerozolimie, Antiochii, Rzymie, Efezie i Koryncie.

Śmierć i dziedzictwo apostołów

Męczeństwo apostołów

Większość apostołów zmarła śmiercią męczeńską, zgodnie z tradycją kościelną. Piotr miał być ukrzyżowany do góry nogami, a Andrzej na krzyżu w formie litery X. Paweł, będący obywatelem rzymskim, miał zostać ścięty mieczem.

Przeczytaj także:  Wszystkich Świętych czy Święto Zmarłych?

Dziedzictwo apostołów

Apostołowie zostawili po sobie trwałe dziedzictwo, które nadal jest obecne w chrześcijaństwie. Ich nauczanie, doświadczenia i przykłady życia zostały zapisane w Nowym Testamencie, stanowiąc podstawę dla wiary i praktyk chrześcijańskich.

Różne tradycje dotyczące apostołów

Apostołowie w różnych tradycjach chrześcijańskich

Różne tradycje chrześcijańskie mają nieco odmienne podejścia do apostołów. Na przykład, w tradycji katolickiej, Piotr jest uważany za pierwszego papieża, a jego sukcesorzy są uważani za kontynuatorów apostolskiego autorytetu. W protestantyzmie, z kolei, apostołowie są uważani za ważne, ale nie są związani z konkretnym urzędem kościelnym.

Apostołowie w ikonografii i sztuce

Apostołowie często są przedstawiani w chrześcijańskiej sztuce i ikonografii, zwykle z atrybutami, które pomagają w ich identyfikacji. Na przykład, Piotr jest często przedstawiany z kluczami do Królestwa Niebieskiego, a Paweł z mieczem, symbolizującym jego męczeństwo i moc Słowa Bożego.

Podsumowanie

Apostołowie to kluczowe postacie w historii chrześcijaństwa, którzy pomogli rozpowszechnić nauki Jezusa Chrystusa po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. W sumie, było dwunastu oryginalnych apostołów, choć Judasz został zastąpiony przez Macieja po swojej zdradzie, a Paweł jest często nazywany „apostołem narodów” mimo, że nie był częścią oryginalnej dwunastki. Mimo że większość z nich zginęła śmiercią męczeńską, ich dziedzictwo trwa do dzisiaj, kształtując wierzenia i praktyki chrześcijańskie na całym świecie.