Kim jesteś w Chrystusie według Biblii?

0
227
2/5 - (1 vote)

Biblia, szczególnie Nowy Testament, mówi wiele o naszej tożsamości w Chrystusie. Dla chrześcijanina, ta tożsamość jest kluczowym elementem wiary i codziennej praktyki. Ten artykuł będzie próbował zgłębić, kim jesteś w Chrystusie, według Biblii.

Dziecko Boże

Pierwszym i najważniejszym aspektem naszej tożsamości w Chrystusie jest to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Święty Paweł w Listach do Rzymian (8, 15-17) mówi, że otrzymaliśmy „Ducha przyjęcia za synów, przez którego wołamy: Abba, Ojcze!”. To jest kluczowe dla naszej tożsamości jako chrześcijan. Jesteśmy adoptowani przez Boga i stajemy się Jego dziećmi.

Bracia i siostry Chrystusa

To nie tylko oznacza, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale również, że jesteśmy braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa. W Liście do Hebrajczyków (2,11), mówi się: „Ten bowiem, który święci, i ci, którzy są święceni, wszyscy są z jednego. Dlatego nie wstydzi się ich nazywać braćmi”. Jako dzieci Boże, jesteśmy jednocześnie członkami rodziny Bożej, co oznacza, że mamy bliską i osobistą relację z Chrystusem.

Nowe Stworzenie

W liście do Koryntian (2 Kor 5,17), Paweł pisze: „Więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”. To jest kolejny aspekt naszej tożsamości w Chrystusie. Jesteśmy „nowym stworzeniem”, co oznacza, że nasza stara natura, nasze stare grzechy i błędy, zostały odrzucone i zastąpione nowym życiem w Chrystusie.

Życie w Chrystusie

To „nowe stworzenie” nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale procesem. Życie chrześcijańskie to ciągłe odkrywanie, jakie to jest być „nowym stworzeniem” w Chrystusie. To oznacza, że naśladujemy Jego miłość i dobroć, prowadzimy życie w duchu pokory i służby, a nasze serca są zawsze otwarte na działanie Ducha Świętego.

Przeczytaj także:  Jedno święto przez osiem dni – czyli po co jest oktawa

Świątynia Ducha Świętego

Paweł w 1 Kor 6,19-20 mówi: „Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie do siebie? Drogo bowiem zapłacono za was. Chwalcie więc Boga w ciele waszym”. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego, co oznacza, że jesteśmy miejscem, w którym Bóg mieszka i działa.

Duch Święty w nas

To jest kluczowe dla naszej tożsamości chrześcijańskiej. To nie tylko oznacza, że Bóg jest z nami, ale również, że Bóg jest w nas. Jesteśmy naczyniem dla Ducha Świętego, który prowadzi nas, kształtuje nas i umożliwia nam doświadczać obecności Boga w naszym codziennym życiu.

Kościół, ciało Chrystusa

Paweł pisze do Koryntian (1 Kor 12,27), „Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa i każdy z osobna jesteście Jego członkami”. To jest kolejny aspekt naszej tożsamości w Chrystusie. Jesteśmy częścią Kościoła, który jest ciałem Chrystusa.

Rola w ciele Chrystusa

To oznacza, że każdy z nas ma swoją unikalną rolę do odegrania. Tak jak ciało ma wiele różnych części, które pełnią różne funkcje, tak samo Kościół, ciało Chrystusa, ma wiele różnych członków, każdy z unikalnymi talentami, darami i powołaniami, które są używane do służby Bogu i innym.

Wnioski

Zrozumienie naszej tożsamości w Chrystusie jest kluczowe dla naszej wiary. Jesteśmy dziećmi Bożymi, braćmi i siostrami Chrystusa, nowym stworzeniem, świątynią Ducha Świętego i częścią ciała Chrystusa. Każdy z tych aspektów naszej tożsamości ma głębokie implikacje dla tego, jak żyjemy nasze życie, jak traktujemy innych i jak postrzegamy siebie.

Jednakże, aby naprawdę zrozumieć i doświadczyć naszej tożsamości w Chrystusie, musimy aktywnie i świadomie uczestniczyć w naszej relacji z Bogiem. To oznacza codzienne modlitwy, regularne czytanie Pisma Świętego, uczestnictwo w życiu Kościoła i otwarcie naszych serc na działanie Ducha Świętego. To jest proces, który trwa całe życie, ale który przynosi głębokie błogosławieństwo i radość.

Pamiętaj, że jesteś ukochanym dzieckiem Boga, stworzonym na Jego obraz i podobieństwo, i że Twoja tożsamość w Chrystusie jest najważniejszym aspektem Twojego bycia.