4.5/5 - (2 votes)

W ostatnich latach, system AdBlue stał się standardowym rozwiązaniem w nowoczesnych pojazdach z silnikami Diesla, mającym na celu redukcję emisji szkodliwych tlenków azotu (NOx). Jednakże, dla niektórych użytkowników, system ten może powodować specyficzne problemy z pojazdem, prowadząc do rozważań nad usuwanie AdBlue. Ten artykuł zagłębia się w tematykę usuwania systemu AdBlue, analizując, kiedy może to być uzasadnione rozwiązanie dla problemów z pojazdem, szczególnie w kontekście lokalnym, jak Wrocław.

Problemy związane z systemem AdBlue

System AdBlue, mimo swoich zalet ekologicznych, nie jest pozbawiony wad. Właściciele pojazdów mogą napotkać na szereg problemów, takich jak:

 • Koszty utrzymania: Regularne uzupełnianie płynu AdBlue oraz serwisowanie systemu mogą generować znaczące koszty.
 • Awaryjność: Systemy AdBlue są skomplikowane i mogą być podatne na awarie, które często wiążą się z wysokimi kosztami naprawy.
 • Ograniczenia w użytkowaniu: W niektórych przypadkach, system może wprowadzać ograniczenia operacyjne, np. związane z temperaturą działania.

Jak usuwanie AdBlue może pomóc?

Usuwanie AdBlue może być rozważane jako rozwiązanie dla powyższych problemów, oferując następujące potencjalne korzyści:

 1. Obniżenie kosztów eksploatacji: Eliminacja kosztów związanych z uzupełnianiem i serwisowaniem systemu AdBlue.
 2. Zwiększenie niezawodności: Usunięcie skomplikowanego systemu może zmniejszyć ryzyko awarii i związanych z tym przestojów pojazdu.
 3. Optymalizacja wydajności: Niektórzy użytkownicy zgłaszają poprawę wydajności i zmniejszenie zużycia paliwa po usunięciu systemu AdBlue.

Wady i ryzyka związane z usuwaniem AdBlue

Choć usuwanie AdBlue może wydawać się atrakcyjne dla niektórych użytkowników, należy być świadomym potencjalnych wad i ryzyk:

 • Wpływ na środowisko: Usunięcie systemu AdBlue zwiększa emisję NOx, co ma negatywny wpływ na jakość powietrza i środowisko naturalne.
 • Kwestie prawne: W wielu krajach, w tym w Polsce, modyfikacje mające na celu zwiększenie emisji spalin są nielegalne i mogą skutkować sankcjami.
 • Wartość odsprzedaży: Modyfikacje mogą negatywnie wpłynąć na wartość odsprzedaży pojazdu oraz jego atrakcyjność na rynku wtórnym.

Przypadki, gdy usuwanie Adblue może być rozważane

Mimo potencjalnych ryzyk, istnieją specyficzne okoliczności, w których usuwanie AdBlue może być uzasadnione:

 • Pojazdy używane w szczególnych warunkach: Na przykład w rolnictwie lub budownictwie, gdzie pojazdy pracują w trudnych warunkach i są mniej narażone na restrykcje emisji spalin.
 • Starsze pojazdy: Gdzie koszty naprawy i utrzymania systemu AdBlue mogą przewyższać wartość pojazdu.
Przeczytaj także:  Porównanie Popularnych Narzędzi do Testowania Prędkości Internetu: Które Wybrać?

Aspekty techniczne usuwania AdBlue

Usunięcie systemu AdBlue z pojazdu nie jest proste i wymaga interwencji specjalistycznej. Proces ten zwykle obejmuje:

 • Modyfikację oprogramowania ECU (jednostki sterującej silnikiem): Aby „oszukać” pojazd, że system AdBlue nadal funkcjonuje prawidłowo, co zapobiega wyświetlaniu błędów na desce rozdzielczej i możliwym ograniczeniom w funkcjonowaniu pojazdu.
 • Fizyczne usunięcie komponentów: Takich jak zbiornik AdBlue, pompy oraz wtryskiwaczy, co może wymagać dodatkowych modyfikacji, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie pojazdu po usunięciu systemu.

Przepisy i kwestie prawne

Przed podjęciem decyzji o usuwanie AdBlue, ważne jest zrozumienie przepisów i potencjalnych konsekwencji prawnych. W wielu jurysdykcjach, łącznie z Polską, modyfikacje pojazdów mające na celu obchodzenie systemów kontroli emisji są nielegalne. Takie działania mogą prowadzić do:

 • Kary finansowe: Dla właściciela pojazdu za niespełnianie norm emisji spalin.
 • Problemy z przeglądem technicznym: Pojazd może nie przejść obowiązkowego przeglądu technicznego, jeśli zostanie stwierdzone, że nie spełnia on wymaganych norm emisji spalin.
 • Utrata ubezpieczenia: Modyfikacje mogą wpłynąć na ważność polisy ubezpieczeniowej pojazdu.

Podsumowanie: Kiedy usuwanie AdBlue ma sens?

Choć usuwanie AdBlue może wydawać się rozwiązaniem dla niektórych problemów związanych z eksploatacją i utrzymaniem pojazdu, istotne jest dokładne rozważenie zarówno korzyści, jak i potencjalnych ryzyk. Należy wziąć pod uwagę:

 • Wpływ na środowisko: Zwiększone emisje NOx mają negatywny wpływ na jakość powietrza i zdrowie publiczne.
 • Koszty długoterminowe: Potencjalne kary finansowe i koszty związane z przywróceniem pojazdu do stanu zgodnego z prawem mogą przewyższyć oszczędności wynikające z usunięcia systemu AdBlue.
 • Alternatywne rozwiązania: Zanim zdecydujesz się na usunięcie systemu AdBlue, warto rozważyć inne opcje, takie jak regularna konserwacja systemu lub konsultacja z ekspertem w celu rozwiązania specyficznych problemów z pojazdem.

Decyzja o usuwanie AdBlue powinna być podjęta po dokładnej analizie wszystkich dostępnych opcji i potencjalnych konsekwencji. Dla mieszkańców Wrocławia i innych obszarów, gdzie kwestie ekologiczne stają się coraz ważniejsze, zachowanie systemu AdBlue w dobrym stanie pracy może przynieść więcej korzyści niż jego usunięcie, zarówno z perspektywy ekonomicznej jak i praktycznej.

 

+Tekst Reklamowy+