środa, 30 października 2019

Wszystkich Świętych 2019

Dodatkowe Msze święte w kaplicy przy ul. Żubardzkiej w Oktawie Wszystkich Świętych:

1-go listopada (piątek, uroczystość Wszystkich Świętych) o godz.19:00
2-go listopada (sobota, Dzień Zaduszny), msza Requiem o godz.19:00
3-go listopada (niedziela): 
 • godz. 8:30 - msza recytowana (mszy o godz. 10:00 nie będzie)
 • godz. 16:00 - uroczysta msza odpustowa 

 
Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego (jednego na dzień) za nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych. Odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. 
Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są ponadto trzy warunki:
1) spowiedź sakramentalna (stan łaski uświęcającej i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu)
2) komunia św.
3) modlitwa zgodna z intencjami Papieża
Przy czym w warunku 3 chodzi o modlitwę w intencjach, jakie Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc roku, a nie w intencji osoby Papieża. Wystarczy odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo". 
Intencja papieska na listopad 2019 r. to:

Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie.
Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.

Więcej informacji o odpustach można znaleźć na stronach archidiecezji: ODPUSTY

sobota, 15 czerwca 2019

Ars Celebrandi - apel

L+I+Ch

Organizatorzy warsztatów liturgicznych ArsCelebrandi, proszą o pomoc i wsparcie. To wspaniałe i potrzebne dzieło, aby mogło się odbywać potrzebuje zaangażowani i wsparcia katolików świeckich. Prosimy  o pomoc finansową, dzięki której księża, zakonnicy i ministranci będą mogli zdobywać i pogłębiać wiedzę o liturgii, tradycji i nauczaniu Kościoła Katolickiego. Prosimy wszystkich, którzy tylko mogą o wsparcie tej cennej inicjatywy.

Prosimy o powielanie i przesyłanie tej prośby jak największej ilości osób, aby każda, nawet drobna  kwota, była cegiełką na chwałę Boga i pożytek ludzki. 

Poniżej znajduje się opis działalności i owoców warsztatów ArcCelebrandi, oraz "Na skróty" podstawowe dane do pomocy...


Na skróty...

Konto założone przez organizatora warsztatów Ars Celebrandi, Stowarzyszenie Una Voce Polonia,
służące wyłącznie obsłudze tego dzieła:

Stowarzyszenie Una Voce Polonia
81 2130 0004 2001 0597 9745 0002
tytuł wpłaty: Darowizna - Ars Celebrandi 
(te same dane umieszczone są na stronie arscelebrandi.pl w zakładce "wsparcie")


Troszkę dłużej...

Ars Celebrandi - najważniejsze informacje

Co to jest Ars Celebrandi
Są to coroczne (od 2014 roku) tygodniowe warsztaty tradycyjnej liturgii, obejmujące naukę
odprawiania Mszy Świętej i godzin kanonicznych w rycie tradycyjnym oraz naukę służby liturgicznej
i śpiewu liturgicznego (co do Mszy - dla księży, co do reszty - dla kleryków i świeckich).
Głównym narzędziem nauki jest sama liturgia, poza nią - warsztaty. Wypełnia to cały czas każdego dnia.
AC od początku odbywa się pod patronatem honorowym biskupa miejsca, Wiesława Meringa.

Cele Ars Celebrandi i sposoby ich osiągania 
Ars Celebrandi stawia sobie za cel przywrócenie liturgii jej najwyższej rangi, w tym także kulturowej
(staranność celebracji, poziom strony plastycznej i muzycznej), która wynika z istoty liturgii, ale uległa
niestety w naszych czasach zapomnieniu. Poza tym celem jest nauczenie chętnych księży odprawiania
Mszy Świętej w rycie tradycyjnym (trydenckim), a chętnych świeckich służenia do niej. Celem jest również
propagowanie liturgii tradycyjnej w szerokich kręgach wiernych. Cel ten przybliżają same warsztaty
oraz działające w ich trakcie Biuro Prasowe, strona internetowa arscelebrandi.pl oraz profil na facebooku.

Miejsce
Miejscem jest sanktuarium w Licheniu. Jeden z kościołów na terenie sanktuarium (kościół Matki Bożej
Częstochowskiej) oddany jest przez gospodarzy, oo. marianów do wyłącznej dyspozycji warsztatów na cały tydzień.
Zwykle jedna Msza Święta podczas warsztatów odprawiana jest w wielkiej bazylice licheńskiej. Sanktuarium oddaje też do dyspozycji warsztatów szereg sal na warsztaty i kaplic na Msze Święte indywidualne. Uczestnicy i kadra mieszkają i stołują się w Domu Pielgrzyma "Betlejem" na terenie sanktuarium.  

Czym wypełniony jest czas

Liturgie
Codziennie odprawiane są 2 Msze Święte śpiewane, w tym jedna solenna (z wyższą asystą) z kazaniem. Działają dwie schole gregoriańskie: męska i żeńska, z których każda śpiewa co dzień na jednej z dwóch Mszy śpiewanych. Dwukrotnie w ciągu warsztatów brzmi śpiew polifoniczny. Prócz tego co dzień dnia odprawianych jest wiele Mszy Świętych indywidualnych. Codziennie odprawiane są też śpiewane jutrznia, nieszpory i kompleta. Wszystkie celebracje odprawiane są w rycie tradycyjnym, a dwie Msze śpiewane są w rycie dominikańskim (w tym jedna solenna).

Przygotowanie liturgii na warsztatach
Warsztaty odbywają się codziennie przed południem i po południu w 10 równoległych grupach: 2 grupy warsztatów dla księży (początkujący i zaawansowani), 4 grupy warsztatów dla ministrantów (początkujący i 3 stopnie zaawansowania) i 2 grupy warsztatów muzycznych.
Liczba i skład uczestników
Co roku w warsztatach bierze udział około 200 osób z całej Polski i z zagranicy. W tej liczbie przewijają się księża diecezjalni z wszystkich diecezji w Polsce, zakonnicy, seminarzyści i świeccy, w większości ludzie młodzi. Wśród księży także przeważają młodzi, choć zdarzają się też duchowni w starszym wieku. Od roku 2018 ruszyły warsztaty ministranckie w języku angielskim z uczestnikami z zagranicy. Będzie to kontynuowane w roku 2019.

Kto realizuje Ars Celebrandi
Głównymi pomysłodawcami i koordynatorami są młodzi świeccy, Tomasz Olszyński z Gdańska i Jarosław Jarczewski rodem z Opola, obecnie w Krakowie. Warsztaty są owocem współpracy i zaangażowania animatorów środowisk skupionych wokół tradycyjnej liturgii z Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy, Szczecina i innych miejsc. Z wymienionych środowisk pochodzi kadra warsztatów. Formalnym organizatorem Ars Celebrandi jest Stowarzyszenie Una Voce Polonia. Strona http://arscelebrandi.pl/organizatorzy/ wylicza szczegółowo organizatorów, głównych szefów, współpracowników i patronów medialnych warsztatów. Kadrę muzyczną stanowią mistrzowie śpiewu gregoriańskiego (w tym dominikańskiego) oraz polifonii. Marcin Bornus-Szczyciński i Sławomir Witkowski (schola gregoriańska męska), Magdalena Krzywda-Krzysteczko (schola gregoriańska żeńska). Polifonię zaśpiewa w tym roku Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, a organistą będzie Michał Botor.

Idea warsztatów muzycznych
Główną aspiracją organizatorów jest to, ażeby zawodowi muzycy, będący jednocześnie ekspertami i pasjonatami muzyki liturgicznej, mogli oddać się służbie na warsztatach na możliwie najlepszych warunkach, wpisując swoją aktywność na Ars Celebrandi w swoją agendę zawodową. Dzięki udziałowi Darczyńców staje się to możliwe. To co niegdyś było oczywiste, czyli zawodowe umocowanie muzyki liturgicznej, z dzisiejszej świadomości znikło, co skutkuje upadkiem muzyki kościelnej, która powinna być z natury (i swego czasu była) rozsadnikiem piękna.
Ars Celebrandi upomina się o to. Dodatkowym walorem jest to, że Ars Celebrandi skupia wokół liturgii osoby z różnych środowisk (miłośnicy starej Mszy i miłośnicy tradycyjnej muzyki), sprzyjając ich spotkaniu i wzajemnej otwartości.

Goście i spotkania z nimi
Przez kolejnych pięć edycji warsztaty odwiedziło wielu gości specjalnych, np. bp Atanazy Schneider z Kazachstanu, który przewodniczył Mszy Świętej pontyfikalnej w bazylice i spotkał się w dużej sali z uczestnikami warsztatów. W roku 2016 uczestniczył biskup miejsca Wiesław Mering, a w roku 2018 przewodniczący Papieskiej Komisji Ecclesia Dei abp Guido Pozzo (przewodniczył Mszy i nieszporom; wygłosił też wykład) oraz pracownik tejże Komisji o. Vincenzo Nuara OP.

Biuro prasowe i owoce jego pracy
Od drugiej edycji działa biuro prasowe, którego sprawna służba zaowocowała wieluset publikacjami w internecie
i prasie drukowanej, nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Przykładowe owoce pracy biura można znaleźć tu:
http://gosc.pl/doc/2655812.Tradsi-nie-gryza (w wersji drukowanej artykuł zawierał jeszcze zdjęcia),
tu: http://gosc.pl/doc/2649045.Stara-liturgia-tetniaca-zyciem  lub tutaj:
http://www.franciszkanska3.pl/Bp-Schneider-To-byla-jedna-z-najpiekniejszych-Mszy-w-moim-zyciu,a,29013 .
Przykładem ech międzynarodowych jest materiał: http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/08/event-ars-celebrandi-traditional.html
Portal Rorate caeli po otrzymaniu naszych materiałów z warsztatów napisał do nas: "Robicie coś, czego nie ma nigdzie na świecie".

Owoce
Każdego roku około dziesięciu kapłanów odprawia na zakończenie warsztatów swoją pierwszą Mszę Świętą w rycie tradycyjnym. Dzięki uczestnikom poszczególnych edycji, dzięki publikacjom prasowym i internetowym, stronie internetowej i mediom społecznościowym Ars Celebrandi stało się znane nie tylko w Polsce. Coroczne odbywanie się warsztatów w Licheniu przyczyniło się niewątpliwie do spopularyzowania tradycyjnej liturgii i dla wielu było okazją do zakosztowania jej skarbów.

Zdjęcia
Dużo zdjęć z Ars Celebrandi można obejrzeć na stronie: http://arscelebrandi.pl/galeria/  .

Pozostałe informacje
Więcej informacji o Ars Celebrandi można znaleźć pod adresem: arscelebrandi.pl i na profilu na facebooku:
https://www.facebook.com/Ars-Celebrandi-485133738273762/

Plany na rok 2019
Nowością w roku 2019 jest to, że Msza Święta solenna w rycie dominikańskim, która była odprawiana od początku warsztatów podczas każdej edycji, w tym roku po raz pierwszy zostanie odprawiona w wielkiej bazylice licheńskiej. Celebra ta planowana jest na 15 lipca.

Potrzeby
Podobnie jak dotychczas także w tym roku chcemy zatrudnić współpracujących z nami od początku, zawodowych śpiewaków kompetentnych dziedzinie śpiewu liturgicznego, szefową biura prasowego, przygotować i wydrukować książkę liturgiczną z wszystkimi celebracjami, zaopatrzyć warsztaty w niezbędne paramenty liturgiczne. Do tego dochodzą koszty zakwaterowania i wyżywienia kadry i uczestników. Suma tych wydatków składa się na budżet przekraczający 120 tys. zł, z czego niecałe 2/3 pokrywają składki uczestników. Wynika z tego, że potrzeby Ars Celebrandi  obejmują wkład blisko 50 tys. zł pochodzący od Darczyńców. Z aktualnych wyliczeń wynika, że w chwili obecnej brakuje ok. 35 tys. zł do domknięcia budżetu.

Apel
Prosimy, pomóżcie nam podtrzymać i po raz kolejny zrealizować dzieło warsztatów, aby dalej mogły rodzić się i trwać jego liczne dobre owoce.

Sposób pomocy i dane konta
Pomóc można przekazując organizatorom darowiznę bezpośrednio lub poprzez przelew na konto organizatora, założone wyłącznie do obsługi Ars Celebrandi:

Sto­wa­rzy­sze­nie Una Voce Polo­nia

Volks­wa­gen Bank Pol­ska
81 2130 0004 2001 0597 9745 0002

Tytu­ł wpłaty “daro­wi­zna — Ars Cele­brandi”.
Te same dane umieszczone są na stronie arscelebrandi.pl w zakładce "wsparcie".

Modlitwa za Ofiarodawców
W każdej Mszy Świętej w czasie warsztatów uczestniczący w nich kapłani polecają Bogu osoby Ofiarodawców i ich intencje. Ułatwia to fakt, że tradycyjny ryt Mszy Świętej przewiduje specjalny moment na to, by kapłan w duchu wypowiedział przed Bogiem, za kogo składa Najświętszą Ofiarę.

czwartek, 11 kwietnia 2019

Triduum Paschalne i Wielkanoc A.D.2019

Harmonogram Mszy świętych i nabożeństw w kaplicy przy ulicy Żubardzkiej:
 • Wielki Czwartek godz. 19:00.
 • Wielki Piątek godz. 20:00.
 • Wielka Sobota godz. 21:00. Po Liturgii wielkosobotniej procesja rezurekcyjna.
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Msza święta o godzinie 16:00.
 • Poniedziałek Wielkanocny Msza święta o godzinie 10:00.


Galeria zdjęć z Niedzieli Palmowej autorstwa p.Agnieszki Mieszek:


poniedziałek, 11 marca 2019

Rekolekcje Wielkopostne - A.D.2019
Rekolekcje Wielkopostne połączone ze mszą św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego będą odprawione w kaplicy przy ul. Żubardzkiej w terminach:
 • 29 marca (piątek) - godz. 18:00
 • 30 marca (sobota) - godz. 18:00
 • 31 marca (niedziela) - godz. 10:00
Rekolekcje wygłosi ks.Jean-Marie Piotrowski z Belgii.Galeria zdjęć z rekolekcji autorstwa p.Agnieszki Mieszek:

poniedziałek, 24 grudnia 2018

Boże Narodzenie A.D.2018
  Msze Święte w okresie Bożego Narodzenia w kaplicy przy ul.Żubardzkiej:
 
24.XII (poniedziałek) godz. 23:30 - Pasterka
25.XII (wtorekgodz. 16:00 - Boże Narodzenie 
26.XII (środa) godz. 10:00 - Św.Szczepana
27.XII (czwartek) godz. 19:00 - Św.Jana Apostoła (po mszy poświęcenie wina)
30.XII (niedziela) godz. 10:00 - Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia

czwartek, 1 listopada 2018

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 2018

Dodatkowe Msze święte w kaplicy przy ul. Żubardzkiej:

1-go listopada (uroczystość Wszystkich Świętych) o godz.19:00
2-go listopada (Dzień Zaduszny), msza Requiem o godz.19:00

 
Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego (jednego na dzień) za nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych. Odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. 
Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są ponadto trzy warunki:
1) spowiedź sakramentalna (stan łaski uświęcającej i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu)
2) komunia św.
3) modlitwa zgodna z intencjami Papieża
Przy czym w warunku 3 chodzi o modlitwę w intencjach, jakie Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc roku, a nie w intencji osoby Papieża. Wystarczy odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo". 
Intencja papieska na listopad 2018 r. to:

Intencja ogólna:  Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.
Więcej informacji o odpustach można znaleźć na stronach archidiecezji: ODPUSTY

wtorek, 11 września 2018

Podwyższenia Krzyża Świętego


W najbliższy piątek 14.IX o godz.19:00 (święto Podwyższenia Krzyża Św.) zostanie odprawiona dodatkowa Msza Św. w kaplicy przy ul.Żubardzkiej.

środa, 11 lipca 2018

Requiem w intencji ofiar rzezi Wołyńskiej


11.VII o godz. 19.00 w kaplicy przy ul. Żubardzkiej  z okazji 75 smutnej rocznicy ludobójstwa Polaków na Wołyniu, dokonanego przez OUN - UPA, zostanie odprawiona uroczysta Msza święta żałobna REQUIEM z absolucją w intencji ofiar tej zbrodni.

niedziela, 1 lipca 2018

Wakacyjne zmiany celebracji


Zmiany celebracji w okresie wakacyjnym:

Łódź, kaplica przy ul.Żubardzkiej

W lipcu i sierpniu Msze święte :
- w każdą niedziele o godz. 16:00
- w każdą środę o godz. 19:00.

8 lipca o 16:00 będzie sprawowana Msza święta w obrządku wschodnim, katolickim, przez grekokatolickiego kapłana - neoprezbitera o.Pavla Szymańskiego.

 
Bełchatów

Mszy św. w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) nie bedzie.

piątek, 29 czerwca 2018

Uroczystość Śś Ap. Piotra i Pawła


W uroczystość Śś Ap. Piotra i Pawła w dniu 29.VI o godz. 19:00 zostanie odprawiona uroczysta msza św. w kaplicy przy ul.Żubardzkiej.

wtorek, 26 czerwca 2018

VIII warsztaty "Cantus Gregorianus" w Łodzi

W dniach 4-9 lipca 2018 w Łodzi odbędą się VIII warsztaty śpiewu gregoriańskiego "Cantus Gregorianus". Zajęcia będą prowadzone w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi przy ul. Św. Stanisława Kostki 14.


 Msze święte ze śpiewem gregoriańskim sprawowane będą w katedrze łódzkiej o godzinie 12.00.

Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.szkolachoralu-lodz.pl/warsztaty/

środa, 9 maja 2018

Misje Miłosierdzia - zapowiedź

W dniach 14-16 maja (od poniedziałku do środy) będziemy przeżywać Misje Miłosierdzia prowadzone w łódzkich parafiach przez Ojców Jezuitów. Obraz Jezusa Miłosiernego nawiedzi także nasze Duszpasterstwo.

 
W tych dniach Msza święta i nauka rekolekcyjna o godzinie 19:00. Po każdej Mszy świętej ucałowanie relikwii św. Faustyny, św. o. Pio i św. apostołów Piotra i Pawła

Wniebowstąpienie Pańskie


 
W najbliższy czwartek, 10.V przypada Wniebowstąpienie Pańskie. Dodatkowa msza św. w tym dniu w kaplicy o godz. 19:00.

poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Ogłoszenia majowe

W maju w poniedziałki i środy po Mszy św. o godzinie 19:00, recytowana litania Loretańska i modlitwy do Matki Bożej.

W czwartek 3 maja Święto NMP Królowej Polski - Msza święta śpiewana o godzinie 19:00.

W czwartek 10 maja Wniebowstąpienie Pańskie. Msza święta o godzinie 19:00.

W maju i czerwcu przedpołudniowe Msze święte niedzielne sprawowane będą o godzinie 11:00.

31 maja przypada Uroczystość Bożego Ciała. Msza święta o godzinie 10:30. Po niej włączamy się w procesję parafialną.

sobota, 17 marca 2018

Triduum Paschalne i Wielkanoc 2018

Harmonogram Mszy świętych i nabożeństw w kaplicy przy ulicy Żubardzkiej:
 • Wielki Czwartek godz. 19:00.
 • Wielki Piątek godz. 20:00.
 • Wielka Sobota godz. 21:00. Po Liturgii wielkosobotniej procesja rezurekcyjna.
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Msza święta o godzinie 16:00.
 • Poniedziałek Wielkanocny Msza święta o godzinie 10:00.

wtorek, 13 marca 2018

Nie będzie mszy w najbliższą środę

W najbliższą środę 14 marca br. nie będzie Mszy św. w kaplicy przy ul.Żubardzkiej.

czwartek, 22 lutego 2018

Zapowiedź bierzmowania


Z radością pragniemy poinformować, że w dn. 17 kwietnia br. o godz. 18:00 będziemy w naszej wspólnocie gościć J.E. Ks. Abpa Grzegorza Rysia, który udzieli w tym dniu sakramentu bierzmowania w starym rycie.
Uroczystości odbędą się w kaplicy Duszpasterstwa przy ul. Żubardzkiej 28.

Aktualizacja 15.04.2018:
Sakramentu bierzmowania udzieli J.E. Ks. Abp Władysław Ziółek, emerytowany metropolita łódzki.

środa, 21 lutego 2018

Wizytacja Ks.Biskupa Marka Marczaka


W ramach wizytacji kaplicy przy ul.Żubardzkiej, w sobotę 17 lutego br., gościliśmy Ks. Biskupa Marka Marczaka wraz z sekretarzem Wydziału Duszpasterstwa ks.Hubertem Kępińskim. Oprócz naszego Duszpasterza ks.Pawła Markowskiego, który powitał Bpa Wizytatora, obecny był miejscowy Proboszcz ks. Jerzy Wójcik. Było to pierwsze od niespełna 10 lat spotkanie Ks. Biskupa z wiernymi przywiązanymi do starych form liturgicznych w Archidiecezji Łódzkiej.
Spotkanie przypadło dokładnie w pierwszą rocznicę rozpoczęcia remontu Kaplicy, która dzięki przychylności Kurii mogła zostać w całości zaadoptowana do sprawowania starej liturgii i która od ubiegłego roku służy potrzebom Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej.Ks. Biskup wysłuchał krótkiego sprawozdania z przebiegu remontu, planów na najbliższą przyszłość oraz aktualnej działalności Duszpasterstwa, po czym skierował do licznie zgromadzonych wiernych swoje pasterskie słowo. Bp Marek podkreślił w nim m.in., że Kaplica w której się gromadzimy to nie jedynie strona materialna, ale przede wszystkim ludzie, którzy za zreferowanymi "liczbami" stoją - to ofiarność wiernych, ale i determinacja oraz poświecenie księży opiekujących się naszym środowiskiem - począwszy od ś.p. ks. Marka Kaczmarka. To także zaangażowanie naszego obecnego Duszpasterza ks. Pawła Markowskiego, oraz serdeczność Proboszcza tutejszej parafii - ks. Jerzego Wójcika.

To co udało się osiągnąć przez ostatnie lata nie miałoby miejsca bez przychylności oraz odważnych decyzji pasterzy Kościoła łódzkiego - Ks.Abpa Marka Jędraszewskiego oraz obecnego Ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Ks.Biskup obok słów uznania przypomniał również o wyzwaniach jakie przed naszym środowiskiem stoją. Podkreślił przede wszystkim konieczność ewangelizacji, wyjścia poza własne środowisko i przestrzegł przed pokusą zaspokajania jedynie własnej wrażliwości liturgicznej i potrzeb duchowych. Zostaliśmy zaproszeni przez Bpa Marka do aktywnego uczestnictwa w rozpoczętym właśnie IV Synodzie Archidiecezji Łódzkiej poprzez utworzenie zespołu roboczego, który brałby udział w 3-letnich pracach synodalnych.Na koniec spotkania mogliśmy wraz Ks. Biskupem wysłuchać utworu "Ave Maria" Bacha - Gounoda w wykonaniu młodej skrzypaczki oraz odmówić wspólną modlitwę, po której otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo.

Następnego dnia - w niedzielę 18 lutego, Ks. Biskup spotkał się z liturgiczną służbą ołtarza.


Dziękujemy Dobremu Bogu za możliwość spotkania z Ks.Biskupem Markiem i mamy nadzieję sprostać pokładanym w naszym środowisku oczekiwaniom - Ad maiorem Dei gloriam!


Więcej zdjęć na stronie Kaplicy >> tutaj


poniedziałek, 8 stycznia 2018

Błogosławieństwo mieszkania

Z okazji odbywających się aktualnie wizyt kolędowych Kapłanów w naszych domach publikujemy skan modlitwy błogosławieństwa mieszkania (z "Collectio Rituum", 1963r, Katowice)

Zawieszenie comiesięcznych mszy u św. Józefa

Od stycznia 2018 roku zostają zawieszone comiesięczne msze św. trydenckie w parafii pw. św. Józefa w Łodzi (przy ul.Ogrodowej 22).

Istnieje nadal możliwość zamówienia intencji mszalnej i ustalenia indywidualnie terminu mszy w starym rycie w kościele św. Józefa. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z ks. Proboszczem Adamem Bajerem.

Strona parafii: www.jozef.org.pl/kontakt/