Materiały dla Kapłanów

"Jest przeto dozwolone odprawiać Ofiarę Mszy zgodnie z edycją typiczną Mszału Rzymskiego ogłoszoną przez bł.Jana XXIII w 1962 i nigdy nie odwołaną, jako nadzwyczajną formą Liturgii Kościoła."
Benedykt XVI, Summorum Pontificum

Drodzy Kapłani, jeśli jesteście zainteresowani liturgią rzymską w nadzwyczajnej formie a nie wiecie od czego zacząć, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami Stolicy Apostolskiej, które regulują zasady sprawowania starej liturgii:
1) List Apostolski Motu Proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI
2) List Benedykta XVI do biskupów z okazji publikacji Summorum Pontificum
3) Instrukcja Universae Ecclesiae dotycząca zastosowania Summorum Pontificum

Stowarzyszenie Una Voce Lodziensis, którego celem podstawowym jest pomoc w upowszechnianiu nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego zgodnie z wolą Ojca Świętego Benedykta XVI wyrażoną w Motu Proprio Summorum Pontificum ze swej strony oferuje wsparcie w postaci m.in.:
- kompletnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki rytu;
- pomocy świeckiego ceremoniarza;
- pomocy w skompletowaniu niezbędnych paramentów i ksiąg liturgicznych;
- przygotowania ministrantów do służby w starym rycie.

Wszystkich Kapłanów zainteresowanych skorzystaniem z naszej pomocy prosimy o kontakt mailowy:


lodztradycja [at] gmail.comCo warto wiedzieć:

Jaki jest cel wydania listu apostolskiego Motu Proprio Summorum Pontificum ?
Jego celem jest przede wszystkim udostępnienie wszystkim wiernym liturgii rzymskiej w formie nadzwyczajnej, uważanej za cenny skarb, który należy zachować.
(por. Universae Ecclesiae, Art.8 ) 

 Kto może odprawiać Mszę w rycie rzymskim ?
Każdy ksiądz katolicki obrządku łacińskiego, diecezjalny czy zakonny, może używać Mszału Rzymskiego bł.Jana XXIII (formy nadzwyczajnej rytu rzymskiego), lub Mszału Rzymskiego Pawła VI  (formy zwyczajnej rytu rzymskiego), jeżeli tylko zna ryt i nie jest obciążony pod względem prawnym.
 (por. Summorum Pontificum, Art.2 )

 Czy nadal wymagana jest specjalna zgoda na odprawianie Mszy w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego?
Dla odprawiania Mszy, przy użyciu któregokolwiek z Mszałów - zarówno Pawła VI jak i bł.Jana XXIII, ksiądz nie potrzebuje zgody Stolicy Świętej ani Ordynariusza.
 (por. Summorum Pontificum, Art.2 )

Czy są jakieś dodatkowe warunki niezbędne do sprawowania Mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego?
Do celebrowania Mszy według mszału bł.Jana XXIII niezbędna jest podstawowa znajomość przez kapłana języka łacińskiego, pozwalająca poprawnie wymawiać słowa i rozumieć ich znaczenie.
 (por. Universae Ecclesiae, Art.20 )