czwartek, 17 grudnia 2020

DECYZJA KONGREGACJI KULTU BOŻEGO


 Papież Franciszek, za pośrednictwem Kongegacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na czele ktorej stoi Jego Ekscelencja kard Sarah, pozwala aby w: Boże Narodzenie, w dniu świeta Matki Bożej, 01.01, oraz w dniu Objawienia Panskiego (Ttrzech Króli), 06.01, każdy kapłan mogł odprawić cztery Msze Św.