sobota, 26 grudnia 2020

Błogosławionych Świąt...A.D.2020

 


  Wszystkim, z okazji świąt Bożego Narodzenia, życzymy umiłowania Pana naszego Jezusa Chrystusa bardziej... bardziej niż samych siebie, bardziej niż pieniądz, bardziej niż cokolwiek co światowe i ludzkie, i chociaż człowiek tworzy piękno, to doskonałość jest tylko w Bogu. Życzymy też tego, aby Boża doskonałość zachwycała w pięknie tradycyjnej liturgi, sprawowanej z troską i starannością. 

 Błogosławionych świąt, pozbawionych strachu, pełnych nadziei płynacej od Dzecięcia Jezus, życzy redakcja tridentina.pl
 

czwartek, 17 grudnia 2020

DECYZJA KONGREGACJI KULTU BOŻEGO


 Papież Franciszek, za pośrednictwem Kongegacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na czele ktorej stoi Jego Ekscelencja kard Sarah, pozwala aby w: Boże Narodzenie, w dniu świeta Matki Bożej, 01.01, oraz w dniu Objawienia Panskiego (Ttrzech Króli), 06.01, każdy kapłan mogł odprawić cztery Msze Św.