sobota, 24 października 2020

Pokuta i przebłaganie...

 L.I.Ch.

 
 Pan Jezus w swojej pustelni, w kaplicy adoracji, przy parafii Chrystusa Odkupiciela w Łodzi, słuchał naszych błagań. Wierni modlili się w intencji Ojczyzny, swoich rodzin i w intencjach indywidualnych. Od godziny 11.00 upadliśmy na kolana przed Najświętszym Sakramentem prosząc o ustanie skompilowanej sytuacji w naszym kraju, modląc się za papieża Franciszka, hierarchię Kościoła Świętego i wiernych świeckich.
 Czas spędzony przed Panem na kolanach, poświęcony został modlitwie różańcowej, liturgii brewiarza (nona) i modlitwie Anioł Pański. Prosiliśmy o pomoc św. Józefa, zmawiając litanię. Na zakończenie obecni na spotkaniu odśpiewali suplikację Święty Boże, Święty Mocny. Jeśli sytuacja pozwoli liczymy na możliwość cyklicznych spotkań modlitewnych.