sobota, 15 czerwca 2019

Ars Celebrandi - apel

L+I+Ch

Organizatorzy warsztatów liturgicznych ArsCelebrandi, proszą o pomoc i wsparcie. To wspaniałe i potrzebne dzieło, aby mogło się odbywać potrzebuje zaangażowani i wsparcia katolików świeckich. Prosimy  o pomoc finansową, dzięki której księża, zakonnicy i ministranci będą mogli zdobywać i pogłębiać wiedzę o liturgii, tradycji i nauczaniu Kościoła Katolickiego. Prosimy wszystkich, którzy tylko mogą o wsparcie tej cennej inicjatywy.

Prosimy o powielanie i przesyłanie tej prośby jak największej ilości osób, aby każda, nawet drobna  kwota, była cegiełką na chwałę Boga i pożytek ludzki. 

Poniżej znajduje się opis działalności i owoców warsztatów ArcCelebrandi, oraz "Na skróty" podstawowe dane do pomocy...


Na skróty...

Konto założone przez organizatora warsztatów Ars Celebrandi, Stowarzyszenie Una Voce Polonia,
służące wyłącznie obsłudze tego dzieła:

Stowarzyszenie Una Voce Polonia
81 2130 0004 2001 0597 9745 0002
tytuł wpłaty: Darowizna - Ars Celebrandi 
(te same dane umieszczone są na stronie arscelebrandi.pl w zakładce "wsparcie")


Troszkę dłużej...

Ars Celebrandi - najważniejsze informacje

Co to jest Ars Celebrandi
Są to coroczne (od 2014 roku) tygodniowe warsztaty tradycyjnej liturgii, obejmujące naukę
odprawiania Mszy Świętej i godzin kanonicznych w rycie tradycyjnym oraz naukę służby liturgicznej
i śpiewu liturgicznego (co do Mszy - dla księży, co do reszty - dla kleryków i świeckich).
Głównym narzędziem nauki jest sama liturgia, poza nią - warsztaty. Wypełnia to cały czas każdego dnia.
AC od początku odbywa się pod patronatem honorowym biskupa miejsca, Wiesława Meringa.

Cele Ars Celebrandi i sposoby ich osiągania 
Ars Celebrandi stawia sobie za cel przywrócenie liturgii jej najwyższej rangi, w tym także kulturowej
(staranność celebracji, poziom strony plastycznej i muzycznej), która wynika z istoty liturgii, ale uległa
niestety w naszych czasach zapomnieniu. Poza tym celem jest nauczenie chętnych księży odprawiania
Mszy Świętej w rycie tradycyjnym (trydenckim), a chętnych świeckich służenia do niej. Celem jest również
propagowanie liturgii tradycyjnej w szerokich kręgach wiernych. Cel ten przybliżają same warsztaty
oraz działające w ich trakcie Biuro Prasowe, strona internetowa arscelebrandi.pl oraz profil na facebooku.

Miejsce
Miejscem jest sanktuarium w Licheniu. Jeden z kościołów na terenie sanktuarium (kościół Matki Bożej
Częstochowskiej) oddany jest przez gospodarzy, oo. marianów do wyłącznej dyspozycji warsztatów na cały tydzień.
Zwykle jedna Msza Święta podczas warsztatów odprawiana jest w wielkiej bazylice licheńskiej. Sanktuarium oddaje też do dyspozycji warsztatów szereg sal na warsztaty i kaplic na Msze Święte indywidualne. Uczestnicy i kadra mieszkają i stołują się w Domu Pielgrzyma "Betlejem" na terenie sanktuarium.  

Czym wypełniony jest czas

Liturgie
Codziennie odprawiane są 2 Msze Święte śpiewane, w tym jedna solenna (z wyższą asystą) z kazaniem. Działają dwie schole gregoriańskie: męska i żeńska, z których każda śpiewa co dzień na jednej z dwóch Mszy śpiewanych. Dwukrotnie w ciągu warsztatów brzmi śpiew polifoniczny. Prócz tego co dzień dnia odprawianych jest wiele Mszy Świętych indywidualnych. Codziennie odprawiane są też śpiewane jutrznia, nieszpory i kompleta. Wszystkie celebracje odprawiane są w rycie tradycyjnym, a dwie Msze śpiewane są w rycie dominikańskim (w tym jedna solenna).

Przygotowanie liturgii na warsztatach
Warsztaty odbywają się codziennie przed południem i po południu w 10 równoległych grupach: 2 grupy warsztatów dla księży (początkujący i zaawansowani), 4 grupy warsztatów dla ministrantów (początkujący i 3 stopnie zaawansowania) i 2 grupy warsztatów muzycznych.
Liczba i skład uczestników
Co roku w warsztatach bierze udział około 200 osób z całej Polski i z zagranicy. W tej liczbie przewijają się księża diecezjalni z wszystkich diecezji w Polsce, zakonnicy, seminarzyści i świeccy, w większości ludzie młodzi. Wśród księży także przeważają młodzi, choć zdarzają się też duchowni w starszym wieku. Od roku 2018 ruszyły warsztaty ministranckie w języku angielskim z uczestnikami z zagranicy. Będzie to kontynuowane w roku 2019.

Kto realizuje Ars Celebrandi
Głównymi pomysłodawcami i koordynatorami są młodzi świeccy, Tomasz Olszyński z Gdańska i Jarosław Jarczewski rodem z Opola, obecnie w Krakowie. Warsztaty są owocem współpracy i zaangażowania animatorów środowisk skupionych wokół tradycyjnej liturgii z Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy, Szczecina i innych miejsc. Z wymienionych środowisk pochodzi kadra warsztatów. Formalnym organizatorem Ars Celebrandi jest Stowarzyszenie Una Voce Polonia. Strona http://arscelebrandi.pl/organizatorzy/ wylicza szczegółowo organizatorów, głównych szefów, współpracowników i patronów medialnych warsztatów. Kadrę muzyczną stanowią mistrzowie śpiewu gregoriańskiego (w tym dominikańskiego) oraz polifonii. Marcin Bornus-Szczyciński i Sławomir Witkowski (schola gregoriańska męska), Magdalena Krzywda-Krzysteczko (schola gregoriańska żeńska). Polifonię zaśpiewa w tym roku Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, a organistą będzie Michał Botor.

Idea warsztatów muzycznych
Główną aspiracją organizatorów jest to, ażeby zawodowi muzycy, będący jednocześnie ekspertami i pasjonatami muzyki liturgicznej, mogli oddać się służbie na warsztatach na możliwie najlepszych warunkach, wpisując swoją aktywność na Ars Celebrandi w swoją agendę zawodową. Dzięki udziałowi Darczyńców staje się to możliwe. To co niegdyś było oczywiste, czyli zawodowe umocowanie muzyki liturgicznej, z dzisiejszej świadomości znikło, co skutkuje upadkiem muzyki kościelnej, która powinna być z natury (i swego czasu była) rozsadnikiem piękna.
Ars Celebrandi upomina się o to. Dodatkowym walorem jest to, że Ars Celebrandi skupia wokół liturgii osoby z różnych środowisk (miłośnicy starej Mszy i miłośnicy tradycyjnej muzyki), sprzyjając ich spotkaniu i wzajemnej otwartości.

Goście i spotkania z nimi
Przez kolejnych pięć edycji warsztaty odwiedziło wielu gości specjalnych, np. bp Atanazy Schneider z Kazachstanu, który przewodniczył Mszy Świętej pontyfikalnej w bazylice i spotkał się w dużej sali z uczestnikami warsztatów. W roku 2016 uczestniczył biskup miejsca Wiesław Mering, a w roku 2018 przewodniczący Papieskiej Komisji Ecclesia Dei abp Guido Pozzo (przewodniczył Mszy i nieszporom; wygłosił też wykład) oraz pracownik tejże Komisji o. Vincenzo Nuara OP.

Biuro prasowe i owoce jego pracy
Od drugiej edycji działa biuro prasowe, którego sprawna służba zaowocowała wieluset publikacjami w internecie
i prasie drukowanej, nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Przykładowe owoce pracy biura można znaleźć tu:
http://gosc.pl/doc/2655812.Tradsi-nie-gryza (w wersji drukowanej artykuł zawierał jeszcze zdjęcia),
tu: http://gosc.pl/doc/2649045.Stara-liturgia-tetniaca-zyciem  lub tutaj:
http://www.franciszkanska3.pl/Bp-Schneider-To-byla-jedna-z-najpiekniejszych-Mszy-w-moim-zyciu,a,29013 .
Przykładem ech międzynarodowych jest materiał: http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/08/event-ars-celebrandi-traditional.html
Portal Rorate caeli po otrzymaniu naszych materiałów z warsztatów napisał do nas: "Robicie coś, czego nie ma nigdzie na świecie".

Owoce
Każdego roku około dziesięciu kapłanów odprawia na zakończenie warsztatów swoją pierwszą Mszę Świętą w rycie tradycyjnym. Dzięki uczestnikom poszczególnych edycji, dzięki publikacjom prasowym i internetowym, stronie internetowej i mediom społecznościowym Ars Celebrandi stało się znane nie tylko w Polsce. Coroczne odbywanie się warsztatów w Licheniu przyczyniło się niewątpliwie do spopularyzowania tradycyjnej liturgii i dla wielu było okazją do zakosztowania jej skarbów.

Zdjęcia
Dużo zdjęć z Ars Celebrandi można obejrzeć na stronie: http://arscelebrandi.pl/galeria/  .

Pozostałe informacje
Więcej informacji o Ars Celebrandi można znaleźć pod adresem: arscelebrandi.pl i na profilu na facebooku:
https://www.facebook.com/Ars-Celebrandi-485133738273762/

Plany na rok 2019
Nowością w roku 2019 jest to, że Msza Święta solenna w rycie dominikańskim, która była odprawiana od początku warsztatów podczas każdej edycji, w tym roku po raz pierwszy zostanie odprawiona w wielkiej bazylice licheńskiej. Celebra ta planowana jest na 15 lipca.

Potrzeby
Podobnie jak dotychczas także w tym roku chcemy zatrudnić współpracujących z nami od początku, zawodowych śpiewaków kompetentnych dziedzinie śpiewu liturgicznego, szefową biura prasowego, przygotować i wydrukować książkę liturgiczną z wszystkimi celebracjami, zaopatrzyć warsztaty w niezbędne paramenty liturgiczne. Do tego dochodzą koszty zakwaterowania i wyżywienia kadry i uczestników. Suma tych wydatków składa się na budżet przekraczający 120 tys. zł, z czego niecałe 2/3 pokrywają składki uczestników. Wynika z tego, że potrzeby Ars Celebrandi  obejmują wkład blisko 50 tys. zł pochodzący od Darczyńców. Z aktualnych wyliczeń wynika, że w chwili obecnej brakuje ok. 35 tys. zł do domknięcia budżetu.

Apel
Prosimy, pomóżcie nam podtrzymać i po raz kolejny zrealizować dzieło warsztatów, aby dalej mogły rodzić się i trwać jego liczne dobre owoce.

Sposób pomocy i dane konta
Pomóc można przekazując organizatorom darowiznę bezpośrednio lub poprzez przelew na konto organizatora, założone wyłącznie do obsługi Ars Celebrandi:

Sto­wa­rzy­sze­nie Una Voce Polo­nia

Volks­wa­gen Bank Pol­ska
81 2130 0004 2001 0597 9745 0002

Tytu­ł wpłaty “daro­wi­zna — Ars Cele­brandi”.
Te same dane umieszczone są na stronie arscelebrandi.pl w zakładce "wsparcie".

Modlitwa za Ofiarodawców
W każdej Mszy Świętej w czasie warsztatów uczestniczący w nich kapłani polecają Bogu osoby Ofiarodawców i ich intencje. Ułatwia to fakt, że tradycyjny ryt Mszy Świętej przewiduje specjalny moment na to, by kapłan w duchu wypowiedział przed Bogiem, za kogo składa Najświętszą Ofiarę.