czwartek, 22 lutego 2018

Zapowiedź bierzmowania


Z radością pragniemy poinformować, że w dn. 17 kwietnia br. o godz. 18:00 będziemy w naszej wspólnocie gościć J.E. Ks. Abpa Grzegorza Rysia, który udzieli w tym dniu sakramentu bierzmowania w starym rycie.
Uroczystości odbędą się w kaplicy Duszpasterstwa przy ul. Żubardzkiej 28.

Aktualizacja 15.04.2018:
Sakramentu bierzmowania udzieli J.E. Ks. Abp Władysław Ziółek, emerytowany metropolita łódzki.

środa, 21 lutego 2018

Wizytacja Ks.Biskupa Marka Marczaka


W ramach wizytacji kaplicy przy ul.Żubardzkiej, w sobotę 17 lutego br., gościliśmy Ks. Biskupa Marka Marczaka wraz z sekretarzem Wydziału Duszpasterstwa ks.Hubertem Kępińskim. Oprócz naszego Duszpasterza ks.Pawła Markowskiego, który powitał Bpa Wizytatora, obecny był miejscowy Proboszcz ks. Jerzy Wójcik. Było to pierwsze od niespełna 10 lat spotkanie Ks. Biskupa z wiernymi przywiązanymi do starych form liturgicznych w Archidiecezji Łódzkiej.
Spotkanie przypadło dokładnie w pierwszą rocznicę rozpoczęcia remontu Kaplicy, która dzięki przychylności Kurii mogła zostać w całości zaadoptowana do sprawowania starej liturgii i która od ubiegłego roku służy potrzebom Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej.Ks. Biskup wysłuchał krótkiego sprawozdania z przebiegu remontu, planów na najbliższą przyszłość oraz aktualnej działalności Duszpasterstwa, po czym skierował do licznie zgromadzonych wiernych swoje pasterskie słowo. Bp Marek podkreślił w nim m.in., że Kaplica w której się gromadzimy to nie jedynie strona materialna, ale przede wszystkim ludzie, którzy za zreferowanymi "liczbami" stoją - to ofiarność wiernych, ale i determinacja oraz poświecenie księży opiekujących się naszym środowiskiem - począwszy od ś.p. ks. Marka Kaczmarka. To także zaangażowanie naszego obecnego Duszpasterza ks. Pawła Markowskiego, oraz serdeczność Proboszcza tutejszej parafii - ks. Jerzego Wójcika.

To co udało się osiągnąć przez ostatnie lata nie miałoby miejsca bez przychylności oraz odważnych decyzji pasterzy Kościoła łódzkiego - Ks.Abpa Marka Jędraszewskiego oraz obecnego Ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Ks.Biskup obok słów uznania przypomniał również o wyzwaniach jakie przed naszym środowiskiem stoją. Podkreślił przede wszystkim konieczność ewangelizacji, wyjścia poza własne środowisko i przestrzegł przed pokusą zaspokajania jedynie własnej wrażliwości liturgicznej i potrzeb duchowych. Zostaliśmy zaproszeni przez Bpa Marka do aktywnego uczestnictwa w rozpoczętym właśnie IV Synodzie Archidiecezji Łódzkiej poprzez utworzenie zespołu roboczego, który brałby udział w 3-letnich pracach synodalnych.Na koniec spotkania mogliśmy wraz Ks. Biskupem wysłuchać utworu "Ave Maria" Bacha - Gounoda w wykonaniu młodej skrzypaczki oraz odmówić wspólną modlitwę, po której otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo.

Następnego dnia - w niedzielę 18 lutego, Ks. Biskup spotkał się z liturgiczną służbą ołtarza.


Dziękujemy Dobremu Bogu za możliwość spotkania z Ks.Biskupem Markiem i mamy nadzieję sprostać pokładanym w naszym środowisku oczekiwaniom - Ad maiorem Dei gloriam!


Więcej zdjęć na stronie Kaplicy >> tutaj