czwartek, 6 lutego 2014

Dodatkowe miejsce celebracji w Łodzi

Pragniemy z radością poinformować, że w starej kaplicy, znajdującej się na terenie parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Łodzi (ul.Żubardzka 28), mają miejsce regularne cotygodniowe celebracje w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
Msza święta jest tam sprawowana w każdą sobotę, o godz. 15.30.Informację podajemy za stroną internetową parafii:
http://www.lodzodkupiciela.parafialnastrona.pl