wtorek, 26 listopada 2013

czwartek, 14 listopada 2013

Stowarzyszenie Una Voce Lodziensis zaprasza do współpracy

Drodzy Kapłani, jeśli jesteście zainteresowani liturgią rzymską w nadzwyczajnej formie, a nie wiecie od czego zacząć, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami Stolicy Apostolskiej, które regulują zasady sprawowania starej liturgii:
1) List Apostolski Motu Proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI
2) List Benedykta XVI do biskupów z okazji publikacji Summorum Pontificum
3) Instrukcja Universae Ecclesiae dotycząca zastosowania Summorum Pontificum

Stowarzyszenie Una Voce Lodziensis, którego celem podstawowym jest pomoc w upowszechnianiu nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego zgodnie z wolą Ojca Świętego Benedykta XVI wyrażoną w Motu Proprio Summorum Pontificum ze swej strony oferuje wsparcie w postaci m.in.:
- kompletnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki rytu;
- pomocy świeckiego ceremoniarza;
- pomocy w skompletowaniu niezbędnych paramentów i ksiąg liturgicznych;
- przygotowania ministrantów do służby w starym rycie.


Więcej informacji w sekcji >> Materiały dla Kapłanów