sobota, 22 grudnia 2012

Boże Narodzenie A.D.2012


Puer natus in Bethlehem, Alleluia!


Msze święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w okresie Bożego Narodzenia:

24.XII (poniedziałek) godz. 22:00 - Pasterka
25.XII (wtorek) godz. 16:00 - Boże Narodzenie

26.XII (środa) - Św.Szczepana - mszy świętej nie będzie

środa, 19 grudnia 2012

Uroczysta msza na zakończenie rekolekcji

W trzecią niedzielę adwentu, 16.XII. A.D. 2012, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa w Łodzi została odprawiona uroczysta Msza Św. z asystą wyższą.Mszę św. celebrował x.Marek Kaczmarek, w asyście lewitów: x. Jacka Kacprzaka jako diakona i kl.Adama jako subdiakona. Nad przebiegiem ceremonii czuwał kl.Artur posługujący jako ceremoniarz.


Części zmienne Mszy św. usłyszeliśmy w wykonaniu kilkuosobowej scholi kleryków z WSD w Łodzi.


Msza Św. zakończyła trzydniowe rekolekcje, które dla wiernych przywiązanych do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego wygłosił x.Jacek Kacprzak.


Serdecznie "Bóg Zapłać !" dla księdza rekolekcjonisty, który pełniąc funkcję prefekta w łódzkim archidiecezjalnym seminarium duchownym, znalazł czas na dodatkowe obowiązki związane z przygotowaniem rekolekcji oraz posługą do Mszy Św.Pragniemy zapewnić o modlitwie za naszych łódzkich kleryków oraz podziękować za ich obecność i zaangażowanie.


Naszą wdzięczność kierujemy także do władz łódzkiego seminarium, za umożliwienie wiernym odkrywania bogactwa liturgicznego Kościoła Św., poprzez uczestnictwo kleryków i przygotowywanie przez nich posługi liturgicznej do Mszy Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.


Ad maiorem Dei gloriam !

poniedziałek, 26 listopada 2012

Rekolekcje adwentowe

Plan rekolekcji adwentowych w Roku Wiary dla wiernych tradycji łacińskiej archidiecezji łódzkiej:

14 grudnia (piątek), godz.18:45 - msza św. recytowana z nauką
15 grudnia (sobota), godz.18:45 - msza św. recytowana z nauką
16 grudnia (niedziela), godz.15:30 - msza św. śpiewana z nauką

Rekolekcje poprowadzi ks.dr Jacek Kacprzak, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.


Codziennie w czasie trwania rekolekcji będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

O wstawiennictwo oraz duchowe owoce rekolekcji prośmy eremitę libańskiego - św.Charbela, którego relikwie będą nam towarzyszyć przez wszystkie dni trwania rekolekcji:
Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.
Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.
Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen. 

piątek, 16 listopada 2012

Msza trydencka w Łodzi

Na stronach archidiecezji łódzkiej ukazał się artykuł nt. mszy trydenckiej. Oto jego treść:


Nie zmniejsza się zainteresowanie wiernych udziałem we mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, zwanej potocznie mszą trydencką. Liturgia odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 16.00 w kościele św. Józefa przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

"Niektórzy zarzucają starej liturgii, że już się przeżyła, że nie jest adekwatna do potrzeb i mentalności współczesnego człowieka" - wskazuje ks. Marek Kaczmarek, celebrans przy w kościele św. Józefa. Tymczasem według niego jest ona częścią bogactwa liturgii, wziętą ze skarbca Kościoła. "Sobór Watykański II umieścił na pierwszym miejscu w swoich dokumentach Konstytucję o liturgii. Jest tam powiedziane, bardzo uroczyście i wzniośle, że liturgia jest sercem Kościoła, szczytem, do którego zmierza cała jego działalność" - podkreśla kapłan.
"Ojcom Soborowym chodziło o to, żeby wierni z większym zrozumieniem, większym duchowym przeżyciem i pożytkiem, uczestniczyli we mszy świętej" - tłumaczy ks. Kaczmarek. Tymczasem słynne soborowe określenie, "uczestnictwo aktywne", jest "rozumiane niekiedy bardzo płytko, zewnętrznie". "Że trzeba coś wykonywać w czasie mszy świętej, mieć podzielone funkcje tak, żeby każdy czuł się doceniony" - opisuje kapłan. "Ale w participatio actuosa chodzi o to, żeby człowiek od serca, od duszy – mając świadomość, że uczestniczy w ofierze odkupienia – duchowo się rozpalał" - podkreśla celebrans nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego w archidiecezji łódzkiej.


Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, zwanej potocznie mszą trydencką, odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 16.00 w kościele św. Józefa przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Autor: Łukasz Głowacki, Radio Plus Łódź
Źródło: archidiecezja łódzka

środa, 14 listopada 2012

Bedeker Porta Fidei - Duchowość
Studium Duchowości Chrześcijańskiej po raz 15.

Za stroną archidiecezji łódzkiej prezentujemy poniżej artukuł p. Łukasza Głowackiego nt. Studium Duchowości Chrześcijańskiej.

Łódzkie Studium Duchowości Chrześcijańskiej rozpoczyna piętnasty rok swojej działalności. Co dwa tygodnie proponuje swoim słuchaczom wykłady z teologii życia duchowego. Inauguracja zajęć 16 listopada.

"Udział w zajęciach Studium ma charakter katechezy osób dorosłych pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu teologii życia wewnętrznego" - tłumaczy dyrektor Studium, ks. Marek Kaczmarek. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, niezależnie od wykształcenia i wieku. "Dbamy nie tylko o rozwój intelektualny, ale także modlitewny" - dodaje ks. Kaczmarek. Dlatego wszystkim zajęciom towarzyszy modlitwa - msza święta, koronka do miłosierdzia Bożego czy różaniec.


Jak tłumaczy ks. Kaczmarek, założyciel Studium, od początku było ono adresowane do ludzi, którzy są spragnieni wiedzy o Bogu, Kościele i modlitwie. "Tematyka zajęć była różnorodna, ale zawsze mieściła się w przedziale teologii duchowości. Była mowa o wielkich mistykach, sposobach medytacji, modlitwie, ćwiczeniach duchownych, rekolekcjach ignacjańskich, rozeznawaniu duchowym, walce duchowej czy ojcach pustyni" - wspomina kapłan.
"Mimo, że nazwa brzmi dostojnie, troszkę uniwersytecko, to przekazuje słuchaczom wiedzę bardziej popularno-naukową. Nie są to wykłady ściśle akademickie, trudne, ciężkie, monotonne. W formie prelekcji ukazują cały skarbiec i bogactwo życia duchowego Kościoła Chrystusowego" - podkreśla ks. Kaczmarek.
W tym roku wykładowcy zajmą się tematyką liturgii ("Liturgia sercem Kościoła", ks. Marek Kaczmarek), historii duchowości (ks. Grzegorz Korczak), wiary w ujęciu papieża Benedykta XVI (ks. Marek Marczak), rozeznawania duchowego ("Rozeznawanie duchowe według Ojców Pustyni", ks. Przemysław Szewczyk) i adhortacją "Verbum Domini" (o. Sebastian Walak CP).
Tegoroczna edycja organizowana jest wspólnie z Katolicką Szkołą Kontemplacji i Ewangelizacji „Dzieci Światłości”. Spotkania odbywać się będą w pierwszy i trzeci piątek miesiąca, w godz. 17.00-20.00 w dolnym kościele par. Matki Boskiej Zwycięskiej (ul. Łąkowa 27).

Autor: Łukasz Głowacki, Radio Plus Łódź
Źródło: archidiecezja łódzka

poniedziałek, 12 listopada 2012

Seminarzyści WSD na Mszy świętej 11.11.2012

Po raz kolejny mieliśmy zaszczyt gościć na Mszy Św. niedzielnej kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Klerycy przygotowali oprawę liturgiczną - kleryk Karol odśpiewał epistołę, zaś propria odśpiewał kl.Ryszard wraz z Panem organistą Dariuszem Szankinem.


Dwaj inni klerycy asystowali x.Markowi Kaczmarkowi posługując jako akolici.

Otoczmy wszystkich kleryków naszą modlitwą ! - zarówno tych z łódzkiego seminarium archidiecezjalnego, jak i tych którzy zdecydowali się przygotowywać do posługi kapłańskiej w Bractwie Św. Piotra w Wigratzbad. Oby dobry Pan błogosławił im obficie darami Ducha Św.Przed Mszą Św. x.Marek wyegzorcyzmował i poświęcił sól, wodę, oliwę i świece, aby te sakramentalia służyły wszystkim wiernym, łask dla domów i rodzin przysparzając.


Coraz częściej mają też możliwość służyć do Mszy Św. młodsi chłopcy, którzy niedawno dołączyli do grona ministrantów.

Zapraszamy wszystkich chłopców, którzy są zainteresowani służbą liturgiczną aby "przystąpili do ołtarza Pańskiego" i podjęli wysiłek nauki ministrantury.

środa, 31 października 2012

Seminarzyści WSD na Mszy świętej 21.10.2012

Radością i optymizmem napawa fakt, że w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi funkcjonuje grupa kleryków, którzy są zainteresowani poznawaniem nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Mieliśmy okazję zobaczyć kilku z nich na Mszy świętej u św. Józefa w marcu tego roku.

Ponownie pojawili się w prezbiterium 21 października (XXI niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego), aby swoim śpiewem i służbą przy ołtarzu ubogacić liturgię oraz z bliska poznawać Mszę świętą sprawowaną wg mszału bł. Jana XXIII.

Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich, którzy nie bali się odpowiedzieć na głos powołania.

poniedziałek, 29 października 2012

Relacja ze mszy św. w parafii Chrystusa Odkupiciela

W ubiegłą sobotę 27 października o godz. 18:00 w kaplicy przy parafii Chrystusa Odkupiciela w Łodzi została odprawiona Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Mszę świętą wotywną o N.M.P (Salve Sancta Parens) poprzedziło wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z rozważaniem tajemnic różańcowych.


Liturgię na zaproszenie ks. proboszcza Jerzego Wójcika celebrował ks. dr Marek Kaczmarek, posługujący na co dzień w parafii św. Józefa w Łodzi.

Części własne mszy św. zaśpiewał jeden z kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.


Na mszy św. obecni byli księża oraz bardzo liczna grupa wiernych z tamtejszej parafii (w sumie ponad 100 osób), tak iż nie wystarczyło dla wszystkich przygotowanych mszalików...


Tak duże zainteresowanie wiernych starą liturgią oraz serdeczność i otwartość księdza proboszcza pozwalają żywić nadzieje na to, iż liturgia rzymska w jej nadzwyczajnej formie stanie się w przyszłości częścią "zwyczajnego" życia tej parafii (o co będziemy się gorąco modlić).

Msze w listopadzie

1-go i 2-go listopada mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego nie będzie.

Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego (jednego na dzień) za nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych. Odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. 
Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są ponadto trzy warunki:
1) spowiedź sakramentalna (stan łaski uświęcającej i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu)
2) komunia św.
3) modlitwa zgodna z intencjami Papieża
Przy czym w warunku 3 chodzi o modlitwę w intencjach, jakie Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc roku, a nie w intencji osoby Papieża. Wystarczy odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo". 
Intencje papieskie na listopad 2012 r. to:

Intencja ogólna: Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu.
Intencja misyjna: Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym światłem narodów.
Więcej informacji o odpustach można znaleźć na stronach archidiecezji: ODPUSTY


środa, 24 października 2012

Msza sobotnia o N.M.P w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela

W najbliższą sobotę 27 października o godzinie 18:00, w kaplicy przy parafii Chrystusa Odkupiciela w Łodzi (ul. Żubardzka 28) zostanie odprawiona Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych.

niedziela, 7 października 2012

Szkoła Chorału


Stowarzyszenie Una Voce Lodziensis organizuje SZKOŁĘ CHORAŁU

Będziemy się uczyć od podstaw wszystkiego, co potrzebne, by umieć pięknie wykonywać ten własny śpiew liturgii rzymskiej tak, by prawdziwie wznosił on dusze ku Bogu.
Ponieważ nauka będzie prowadzona od podstaw, nie trzeba mieć wcześniejszego przygotowania muzycznego ani żadnej specjalnej edukacji muzycznej (choć muzycy są także mile widziani). Wystarczy umieć śpiewać i chcieć podjąć regularny wysiłek nauki.

Spotkania będą się odbywać w drugą i czwartą sobotę miesiąca, w godz.: 9:00-11:00
w salce obok Groty Solnej u sióstr Urszulanek SJK przy ul. Obywatelskiej 60.

Poprowadzi je dr Bogna Bohdanowicz, muzyk i muzykolog, specjalizująca się w śpiewie gregoriańskim.
Z uwagi na fakt, że przygotowanie zajęć wymaga znajomości ilości osób, a tworząca się grupa ma mieć charakter raczej grupy stałej w ciągu roku (wszak będziemy powoli postępować na drodze nauki śpiewu), wszystkich chętnych prosimy już teraz o kontakt pod adresem: chartres2000@poczta.onet.pl.

Zajęcia zaczną się już w drugą sobotę października, zaś w czwartą chcielibyśmy mieć określony skład grupy. 

sobota, 22 września 2012

Chorał gregoriański - prelekcja 30.09 godz.17:30

Stowarzyszenie Una Voce Lodziensis zaprasza na spotkanie z p. Bogną Bohdanowicz, muzykiem i muzykologiem, która wyjaśni, czym jest chorał gregoriański, opowie o powstawaniu jego kanonu i różnicach między chorałem, a współczesną muzyką.


Zapraszamy na nie wszystkich tych, którzy chcieliby nauczyć się go śpiewać oraz tych, którzy chcieliby po prostu pogłębić swoją wiedzę na temat tego własnego śpiewu obrządku rzymskiego.

Spotkanie odbędzie się w ostatnią niedzielę września, 30.09.2012 ok. godz. 17:30 po Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego ("trydenckiej") odprawianej w kościele św. Józefa przy ul. Ogrodowej 22 w Łodzi. 

godz.16:00 - Msza święta 
godz. 17:30 - spotkanie w salce parafialnej

niedziela, 12 sierpnia 2012

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz garść informacji

W środę (15.08.2012) Ofiara Mszy świętej zostanie odprawiona o godzinie 16:00.

Ks. dr Marek Kaczmarek prosi o modlitwę w intencji pomyślnych owoców swojego spotkania z nowym ks. arcybiskupem metropolitą Markiem Jędraszewskim. Ks. Kaczmarek apeluje o modlitewne wsparcie, aby rezultaty wspomnianego spotkania były pozytywne dla naszego środowiska przywiązanego do tradycji, i sugeruje, żeby od środy rozpocząć nowennę do św. Józefa.
Z radością informujemy, że na tradycyjnych Mszach świętych pojawiają się członkowie łódzkiego Opus Dei. Zachęceni działaniami Ojca Świętego pragną zgłębiać bogactwo liturgicznego skarbca Kościoła. Nie jest to zaskakujące, gdyż założyciel tej organizacji, św. Josemaria Escriva, bardzo cenił stary czcigodny ryt rzymski.

wtorek, 12 czerwca 2012

niedziela, 29 kwietnia 2012

NMP Królowej Polski i pierwsza sobota miesiąca

We czwartek 3 maja w święto NMP Królowej Polski msza św. o godz. 16:00.

W tę sobotę mszy świętej NIE BĘDZIE!

niedziela, 8 kwietnia 2012

środa, 28 marca 2012

Niedziela Palmowa i pierwsza sobota miesiąca

Msza święta w Niedzielę Palmową (1.04.2012) rozpocznie się wyjątkowo o godzinie 15:30.

Nie będzie Mszy świętej w pierwszą sobotę miesiąca (7.04.2012), gdyż będzie to Wielka Sobota.

środa, 14 marca 2012

Rekolekcje Wielkopostne

Terminarz Mszy świętych z nauką rekolekcyjną wygląda następująco:

25.03.2012 godzina 16:00 (niedziela)
26.03.2012 godzina 19:00
27.03.2012 godzina 19:00

Klerycy na Mszy świętej

W ubiegłą niedzielę (11.03.2012) mogliśmy zobaczyć w prezbiterium czterech kleryków Łódzkiego Seminarium Duchownego. Jeden z nich odśpiewał lekcję przewidzianą na trzecią niedzielę Wielkiego Postu (Ef 5,1-9). Fragmenty tej Mszy świętej można obejrzeć poniżej.Pamiętajmy o modlitwie za księży i kleryków. Prośmy Pana Boga, aby nigdy nie zabrakło nam kapłanów "dla sprawowania po wszystkie dni Jego Ofiary Krzyżowej".

niedziela, 19 lutego 2012

poniedziałek, 30 stycznia 2012

poniedziałek, 2 stycznia 2012

Objawienie Pańskie

6 I 2012 Msza święta zostanie odprawiona o godzinie 16:00. Przy okazji przypominamy o comiesięcznej porannej Mszy sobotniej (7 I 2012 9:00).