sobota, 1 października 2011

Obłóczyny kleryków III roku WSD w Łodzi

W niedzielę 25 września br. w kościele parafialnym pw.Najświętszej Maryi Panny Matki Odkupiciela i św.Jana Bożego w Łodzi miała miejsce uroczystość przyjęcia szaty duchownej przez kleryków rozpoczynających III rok studiów w WSD w Łodzi.
Uroczystości przewodniczył i sutanny klerykom sowicie wodą święconą pokropił JE ks.bp Ireneusz Pękalski.

Wśród nowo obłóczonych znajduje się wielu zaprzyjaźnionych kleryków, w tym nasz ministrant - Artur Kołodziejczyk.

Wszystkim klerykom, życzymy wielu łask Bożych oraz wytrwałości w dawaniu świadectwa wiary życiem oraz nowo przyjętym strojem duchownym. Tego my świeccy w dzisiejszym świecie niezwykle potrzebujemy!

Niechaj poniższe motto uroczystości obłóczyn, przywołane na jej zakończenie przez bpa. Ireneusza, odciśnie trwałe piętno w sercach wszystkich kleryków i przyszłych kapłanów:
"Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła. Kiedy raz przybrałem ten strój, muszę nie tylko pytać siebie, czy go noszę, ale w rachunku sumienia pytać – jeśli to miałoby się zdarzyć – dlaczego zdjąłem znak wiary i kapłaństwa. Czy z lęku? Ze słabości? Nie! Zdjęcie stroju duchownego to to samo, co usunięcie krzyża przydrożnego, aby już nie przypominał Boga"
Stefan kardynał Wyszyński