niedziela, 25 grudnia 2011

sobota, 17 grudnia 2011

Rekolekcje adwentowe 2011

W tę niedzielę rozpoczną się rekolekcje dla wiernych przywiązanych do tradycyjnej liturgii. Poprowadzi je wykładowca filozofii, ks. dr Roman Piwowarczyk. Tematem rekolekcji są Cnoty Boskie i dary Ducha Świętego. Plan rekolekcji wygląda następująco:

18 XII, godz. 16:00Msza święta z nauką rekolekcyjną. Po Mszy świętej nabożeństwo z adoracją Najświętszego Sakramentu.


19 XII, godz. 18:45Msza święta recytowana z nauką rekolekcyjną. Wierni będą mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty.


20 XII, godz. 18:45Msza święta recytowana z nauką rekolekcyjną. Wierni będą mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty.

Przygotujmy nasze dusze na przyjście Zbawiciela, aby Boże Narodzenie nie okazało się dla nas sumą pustych gestów i świeckich ceremonii.

wtorek, 8 listopada 2011

Msza w intencji Ojczyzny

11 listopada o godzinie 16:00 w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej odprawiona będzie msza św. recytowana w intencji Ojczyzny.

czwartek, 3 listopada 2011

Msze w pierwsze soboty miesiąca

W najbliższą sobotę (5 listopada) o godz.9:00 rano w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej bedzie odprawiona msza święta recytowana.


Msze święte wotywne będą odprawiane regularnie w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 9:00 rano.

niedziela, 30 października 2011

Dodatkowe celebracje 1-go i 2-go listopada.

W najbliższy wtorek (1 listopada) w uroczystość Wszystkich Świętych msza święta o godzinie 16:00.
W Dzień Zaduszny (2 listopada) msza Requiem za dusze wszystkich wiernych zmarłych o godzinie 18:00.

poniedziałek, 10 października 2011

Modlitwa w intencji Ojczyzny

W związku z sytuacją nowych zagrożeń jakie pojawiły się dla Polski po ostatnich wyborach gorąco zachęcamy do włączenia się w Krucjatę Różańcową za Ojczyznę (przynajmniej jedna dziesiątka różańca dziennie w następującej intencji: „Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”):
Ks.Marek apeluje także do wszystkich wiernych dysponujących odpowiednim czasem (około jednej godziny dziennie) do podjęcia trwającej 54 dni Nowenny Pompejańskiej w intencji Ojczyzny, naszej archidiecezji i parafii św.Józefa.
Informacje dotyczące odmawiania Nowenny można znaleźć tutaj:
http://pompejanska.rosemaria.pl/jak-odmawiac-nowenne-pompejanska/

sobota, 1 października 2011

Obłóczyny kleryków III roku WSD w Łodzi

W niedzielę 25 września br. w kościele parafialnym pw.Najświętszej Maryi Panny Matki Odkupiciela i św.Jana Bożego w Łodzi miała miejsce uroczystość przyjęcia szaty duchownej przez kleryków rozpoczynających III rok studiów w WSD w Łodzi.
Uroczystości przewodniczył i sutanny klerykom sowicie wodą święconą pokropił JE ks.bp Ireneusz Pękalski.

Wśród nowo obłóczonych znajduje się wielu zaprzyjaźnionych kleryków, w tym nasz ministrant - Artur Kołodziejczyk.

Wszystkim klerykom, życzymy wielu łask Bożych oraz wytrwałości w dawaniu świadectwa wiary życiem oraz nowo przyjętym strojem duchownym. Tego my świeccy w dzisiejszym świecie niezwykle potrzebujemy!

Niechaj poniższe motto uroczystości obłóczyn, przywołane na jej zakończenie przez bpa. Ireneusza, odciśnie trwałe piętno w sercach wszystkich kleryków i przyszłych kapłanów:
"Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła. Kiedy raz przybrałem ten strój, muszę nie tylko pytać siebie, czy go noszę, ale w rachunku sumienia pytać – jeśli to miałoby się zdarzyć – dlaczego zdjąłem znak wiary i kapłaństwa. Czy z lęku? Ze słabości? Nie! Zdjęcie stroju duchownego to to samo, co usunięcie krzyża przydrożnego, aby już nie przypominał Boga"
Stefan kardynał Wyszyński 

poniedziałek, 26 września 2011

Katechezy dla wiernych

Na 15 minut przed każdą mszą świętą niedzielną wygłaszane będą krótkie katechezy wprowadzające w liturgię.
Rozpoczęcie cyklu katechez w najbliższą niedzielę (02.10) o godzinie 15:45.
Nauki wygłosi ks.dr Marek Kaczmarek.

Msza w święto Michała Archanioła

W najbliższy czwartek (29.09) w święto Michała Archanioła - msza święta o godzinie 19:00.

niedziela, 11 września 2011

Dodatkowe Msze święte

14.09.2011 (środa) Święto Podwyższenia Świętego Krzyża, godzina 19:15

15.09.2011 (czwartek) Święto Siedmiu Boleści NMP, godzina 19:15

czwartek, 7 kwietnia 2011

Msze święte w okresie Męki Pańskiej oraz Wielkiej Nocy

 
Liturgia Niedzieli Palmowej (w niedziele 17 kwietnia) rozpocznie się o godzinie 15:30.
 
W niedzielę 24 kwietnia oraz poniedziałek 25 kwietnia Msze Święte będą celebrowane o godzinie 16:00

Msza święta w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (3 maja) zostanie odprawiona o godzinie 16:00.

czwartek, 17 marca 2011

Modlitwa o polski, tradycyjny instytut kapłański

Wielki Post zobowiązuje do bardziej intensywnej i pogłębionej modlitwy. Wśród wielu intencji, które przedstawiamy Panu Bogu, podejmijmy się szczególnej modlitwy o świętych kapłanów, wiernych Kościołowi i Jego natchnionej, dwutysiącletniej Tradycji.

Niech w naszych modlitwach znajdzie się prośba do Pana Jezusa Chrystusa, aby w ojczyźnie Papieża Polaka, czcigodnego sługi Bożego Jana Pawła II powstał instytut, bractwo kapłanów sprawujących liturgię w klasycznym rycie rzymskim i wiodących życie wspólne, zgodne z tradycyjną regułą życia konsekrowanego.

Powstanie takiego rodzimego bractwa kapłańskiego, opartego na wielowiekowym dorobku polskiej pobożności i klasycznej liturgii łacińskiej, niech posłuży dobru duchowemu kapłanów i wiernych przez swe szczególne oddanie kultowi Najświętszego Sakramentu i czci Matki Bożej.

Zwracam się do wszystkich z gorącą prośbą: podejmijmy krucjatę modlitewną w takiej właśnie intencji.


Ks. Marek Kaczmarek
duszpasterz wiernych tradycji łacińskiej archidiecezji łódzkiej


Duchownych i świeckich, zainteresowanych wsparciem lub dołączeniem się do tej inicjatywy prosimy o kontakt: pastores [at] sanctus.pl

sobota, 5 marca 2011

Nadzwyczaj(na) stara Msza


Jeszcze 50 lat temu, w czasie Mszy św., ojczystą mowę można było usłyszeć jedynie w kazaniu. Jak więc modlili się nasi dziadkowie, gdy nie rozumieli tego, co działo się przy ołtarzu? Warto się przekonać, że Boga można uwielbiać nie tylko słowami. A w każdym razie – nie tylko polskimi.


Myślę, że pasja pochodzi ze zdumienia i zachwytu. W ten szczególny stan wprowadziła mnie pewna wypowiedź Benedykta XVI. Papież powiedział, że liturgia to dar od Boga, który wychodzi z siebie. Dałem się uwieść tym słowom. Dość długo przeżywałem je i sporo czasu poświęcałem na rozmyślanie nad ich kontekstem. Niewiele później dotarłem do papieskiego dokumentu Summorum Pontificum z 2007 roku, w którym Ojciec Święty wypowiedział się na temat, dotąd mi nieznanej, liturgii w nadzwyczajnym rycie rzymskim. O tak zwanej Mszy trydenckiej wiele się ostatnio słyszy. Trzeba zaznaczyć, że gdybyśmy użyli przymiotnika trydencka przed rokiem 1965 (czyli przed zakończeniem Soboru Watykańskiego II), to wielu nie wiedziałoby o czym mowa, bo Sobór Trydencki (1545-63) nie stworzył żadnej liturgii, lecz zachował istniejącą od dawna. Dzisiaj stara Msza wydaje się inna, niekiedy obca. Sądzę, że niepotrzebnie można ulec takiemu nastawieniu. Pomiędzy dwoma rytami liturgii rzymskiej nie zachodzi żadne zerwanie, wręcz przeciwnie, istnieje ścisła ciągłość i zależność. To, co było święte dla naszych przodków i pomagało im wzrastać w pobożności, nie może zostać pochopnie zapomniane i uznane za mało interesujące.

Nie prościej po naszemu?
Wiele osób nadzwyczajny ryt rzymski kojarzy przede wszystkim z językiem łacińskim. Wydaje się on być najbardziej teologicznym spośród wszystkich języków. Św. Augustyn (wielki Ojciec Kościoła, zm. 430 r.) w De doctrina christiana (O nauce chrześcijańskiej) nazwał go najwspanialszym i najczystszym, być może dlatego, że najlepiej zachowuje podstawowe prawdy wiary i, w mniemaniu wielu, nadaje liturgii podniosły wymiar - choćby w warstwie słownej. Łacina, będąca tu językiem sakralnym, stanowi wyraz Tajemnicy, która dokonuje się w trakcie liturgii, a Tajemnica upokarza rozum, aby wzniecić w człowieku zbawienną wiarę.

Wymowne milczenie
Następnym ważnym elementem jest pełne czci milczenie, zapadające na cały czas trwania Kanonu, podczas którego dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pańską. Cisza w liturgii jest kolejnym środkiem wyrazu, podkreślającym Tajemnicę. Liturgiczne silentium stanowi jakby znak sprzeciwu wobec zabieganej i pełnej jazgotu współczesności. Milczenie sprzyja skupieniu się na tym, co dzieje się we wnętrzu człowieka – tam bowiem rozgrywa się cały dramat. Cisza jest muzyką, w której przemawia Bóg. Prawdziwe szczęście jest stanem duszy, a rozmyślanie i kontemplacja są jej najwspanialszymi funkcjami. Cisza pomaga w medytacji nad Słowem.
Spotkałem się kiedyś z zarzutem, że ta Msza wyłącza z uczestnictwa lud. Osobiście byłbym ostrożny przy formułowaniu takiego sądu. Sobór Watykański II w Konstytucji Sacrosanctum Concilium wspominał o aktywnym uczestnictwie, a kardynał Joseph Ratzinger w swojej książce Święto wiary ubolewa nad faktem, że po Soborze rozumienie aktywnego uczestnictwa zostało fatalnie zawężone. Nie należy przez nie rozumieć tylko zewnętrznych form aktywności. Czy wzruszenie, adoracja nie są także przejawami świadomego i aktywnego uczestnictwa we Mszy? Czy słuchanie i milczenie nie są dobrymi drogami do tego, aby usłyszeć Boże wołanie i nawiązać z Nim modlitewną komunikację?

Ręce do góry, ale nie za wysoko
Gesty w liturgii wymagają od celebransa właściwego im pietyzmu, a w starej Mszy każdy z nich był dokładnie opisany (np. przy rozkładaniu rąk, ksiądz musiał trzymać palce złączone, a dłonie nie mogły wystawać poza obręb tułowia). Gesty są nośnikami symboli, które wyrażają pewną rzeczywistość, choć może na pierwszy rzut oka trudno dostrzegalną. W sprawowaniu i przeżywaniu liturgii powinniśmy zdobyć się na najwyższy stopień piękna i elegancji. W końcu są one znakami obecności Boga. Powinny nas coraz bardziej pociągać do Niego i skłaniać do adoracji, aby można było rzec za Jeremiaszem: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść (Jr 20,7). Chciejmy szukać Piękna, więcej – zostaliśmy do tego wezwani. Każda liturgia Kościoła powinna prowadzić nas ku Bogu, aby odkrywać Jego Wielkość. A zatem – jak już wspomniałem – myślę, że pasja pochodzi ze zdumienia i zachwytu...

tekst: Artur Kołodziejczyk
kleryk II roku WSD w Łodzi
Powyższy artykuł ukazał się w najnowszym numerze (1/2011) pisma AMA wydawanego przez Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

Czasopismo dostępne jest do pobrania tutaj: http://www.wsd.lodz.pl/download/AMA2011nr1.pdf