niedziela, 25 października 2009

Proprium na Święto Chrystusa KrólaINTROITUS
Ap 5,12; 1,6; Ps 71,1

Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere virtutem, et divinitatem, et sapientiam, et fortitudinem, et honorem. Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum.
Ps. Deus, iudicium tuum Regi da: et iustitiam tuam Filio Regis.
V. Gloria Patri...
Dignus est Agnus...

Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i boskie hołdy, i mądrość, i siłę, i cześć. Jemu chwała i panowanie po wszystkie wieki.
Ps. Boże, daj Twój sąd Królowi i synowi Króla Twoją sprawiedliwość.
V. Chwała Ojcu...
Godzien jest Baranek...

GRADUALE
Ps 71,8.11

Dominabitur a mari usque ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum.
V. Et adorabunt eum omnes reges terrae: omnes gentes servient ei.

Panować będzie od morza do morza i od rzeki aż po krańce ziemi.
V. I uwielbią go wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły.

ALLELUIA
Dn 7,14

Alleluia, alleluia.
V. Potestas eius, potestas aeterna, que non auferetur: et regnum eius, quod non corrumpetur. Alleluia.

Alleluja, alleluja.
V. Władza Jego to władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo Jego nigdy nie zaginie. Alleluja.

AD OFFERTORIUM
Ps 2,8

Postula a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam, et possesionem tuam terminos terrae.

Żądaj ode mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi w Twoje posiadanie.

AD COMMUNIONEM
Ps 28,10-11

Sedebit Dominus Rex in aeternum: Dominus benedicet populo suo in pace.

Pan zasiądzie jako Król na wieki. Pan obdarzy lud swój pokojem.