sobota, 16 maja 2009

Święty Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik, patron Polski.

Dzisiaj , 16 maja 2009r., w polskim Kościele obchodzi się pamiątkę męczeńskiej śmierci Św. Andrzeja Boboli.
W Łodzi dla tradycjonalistów, św. Andrzej Bobola jest wyjątkowym Świętym. Od zeszłego roku, od kiedy ks. dr Marek Kaczmarek został celebransem, sprawującym Mszę Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, relikwiarz ze szczątkami Św. Andrzeja Boboli towarzyszy wiernym na Ołtarzu, wstawiając się za nami i wypraszając łaski.
W święto Św. Andrzeja Boboli grupa wiernych wzięła udział w cichej Mszy Św. , sprawowanej prywatnie, w kaplicy, w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi, na Retkini. Na Mszę Św. zaprosił wiernych ks. Marek. Z uwagi na krótki czas, jaki był na zorganizowanie celebracji, nie udało się powiadomić wszystkich wiernych.
Osoby, które wzięły udział w liturgii, wysłuchały krótkiego kazania o życiu Świętego. Po Mszy Św. zmówiona została litania do Św. Andrzeja Boboli.
Litania do Świetego Andrzeja Boboli
Ks. dr Marek Kaczmarek udzielił także błogosławieństwa relikwiami Świętego, a wierni mogli ucałować relikwiarz, upraszając opieki, wstawiennictwa i łask w swoich intencjach i potrzebach.
 Błogosławieństwo
Panu Bogu niech będą dzięki za opiekę Świętego Andrzeja Boboli nad łódzką tradycją i za dzisiejszą Mszę Św. ku Jego czci, na większą chwałę Bożą.