niedziela, 15 listopada 2009

Msza trydencka na jubileusz "Moniuszkowców"

W niedzielę, 15 XI A.D. 2009 roku, z okazji jubileuszu stu piętnastu lat istnienia chóru Stowarzyszenia Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki, celebrowana była Msza Św. w intencji chóru, w parafii pod wezwaniem Św. Józefa w Łodzi, w której powstał.

Celebransem był ks. dr Marek Kaczmarek. Dyrygował pan prof. Jan Kondratowicz.Chór wykonał części stałe Mszy świętej i pieśni, ubogacając licznie przybyłym wiernym, przeżywanie Mszy św. Wszechczasów. Na organach towarzyszył pan Jacek Rządkowski. Ks. dr Kaczmarek udzielił błogosławieństwa członkom chóru i życzył im dalszych lat owocnej pracy.

Przypominamy, że od dnia 15 XI Msza Św. celebrowana będzie o godzinie 16.00.
Serdecznie zapraszamy.

Fragmenty nagrań ze mszy dostępne na Youtube

W.M.

niedziela, 25 października 2009

Proprium na Święto Chrystusa KrólaINTROITUS
Ap 5,12; 1,6; Ps 71,1

Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere virtutem, et divinitatem, et sapientiam, et fortitudinem, et honorem. Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum.
Ps. Deus, iudicium tuum Regi da: et iustitiam tuam Filio Regis.
V. Gloria Patri...
Dignus est Agnus...

Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i boskie hołdy, i mądrość, i siłę, i cześć. Jemu chwała i panowanie po wszystkie wieki.
Ps. Boże, daj Twój sąd Królowi i synowi Króla Twoją sprawiedliwość.
V. Chwała Ojcu...
Godzien jest Baranek...

GRADUALE
Ps 71,8.11

Dominabitur a mari usque ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum.
V. Et adorabunt eum omnes reges terrae: omnes gentes servient ei.

Panować będzie od morza do morza i od rzeki aż po krańce ziemi.
V. I uwielbią go wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły.

ALLELUIA
Dn 7,14

Alleluia, alleluia.
V. Potestas eius, potestas aeterna, que non auferetur: et regnum eius, quod non corrumpetur. Alleluia.

Alleluja, alleluja.
V. Władza Jego to władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo Jego nigdy nie zaginie. Alleluja.

AD OFFERTORIUM
Ps 2,8

Postula a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam, et possesionem tuam terminos terrae.

Żądaj ode mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi w Twoje posiadanie.

AD COMMUNIONEM
Ps 28,10-11

Sedebit Dominus Rex in aeternum: Dominus benedicet populo suo in pace.

Pan zasiądzie jako Król na wieki. Pan obdarzy lud swój pokojem.

wtorek, 23 czerwca 2009

Uroczysta Msza rocznicowa

21 czerwca 2009 roku, w III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego w łódzkim kościele pw. Św. Józefa przy ul. Ogrodowej, w którym w każdą niedzielę o 15:00 odprawiana jest Msza Święta według nadzwyczajnej formy rytu trydenckiego, ks. dr Marek Kaczmarek, celebrujący ten ryt dla wiernych z Łodzi i okolic, odprawił dziękczynną Mszę świętą w 20-lecie swojego kapłaństwa.


Msza św. miała uroczysty charakter, zaś funkcje diakona i subdiakona pełnili ks. Jarosław Powąska z kaliskiej bazyliki św. Józefa oraz ks. Grzegorz Śniadoch z Instytutu Dobrego Pasterza, obecnie posługujący we Wrocławiu. Na uroczystości byli obecni także inni księża, klerycy, siostry zakonne oraz wierni, którzy w liczbie około 200 osób zapełnili świątynię.


Kazanie wygłosił ks. Stanisław Haładaj. Przywołał on kapłańską drogę czcigodnego Jubilata, wskazując na pierwsze doświadczenia w ramach wikariatu,  delegację na zakończone doktoratem studia z zakresu duchowości na KUL, potem do Rzymu, na pracę w duszpasterstwie akademickim. Podkreślił stworzenie unikatowej inicjatywy, jaką jest Studium Duchowości Chrześcijańskiej, zainicjowanie na terenie Archidiecezji Łódzkiej „Wieczernika modlitwy za kapłanów”, a wreszcie podjęcie się odprawiania Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim dla wiernych łódzkich, co dzisiejszy celebrans odebrał jako swoje szczególne powołanie i realizuje z wielką miłością.


Nawiązując do znamiennego zbiegu początku Roku Kapłańskiego ogłoszonego przez J. Św. Papieża Benedykta XVI, wydanego przezeń Listu do Kapłanów i obchodzonej dziś rocznicowej uroczystości ksiądz Haładaj wskazał na pewne podobieństwo między posługą Świętego Proboszcza z Ars i posługą dzisiejszego Jubilata. Przypomniał także, że drogą uświęcania Jana Marii Vianney’a było odprawianie Mszy świętej według tego samego rytu, w jakim odprawia ją dzisiaj ks. dr Marek Kaczmarek i że jest ona szczególnie w tej mierze owocna. Obficie cytując- za Listem do Kapłanów papieża Benedykta XVI - Świętego Proboszcza z Ars, podkreślał rolę kapłaństwa i jego kluczowe znaczenie w udzielaniu wiernym wszelkich łask wysłużonych przez Odkupiciela.
Uroczysty charakter Mszy świętej dodatkowo ozdabiały śpiewy w wykonaniu chóru, zaś na koniec wszyscy odśpiewali dziękczynne Ciebie Boga, wychwalamy.


Księdzu Jubilatowi życzymy kolejnych lat kapłaństwa Chrystusowego spędzonych w bliskości Pana i w owocnej Jemu służbie.

T.P. 

Nagranie z uroczystości dostępne na Youtube

sobota, 16 maja 2009

Święty Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik, patron Polski.

Dzisiaj , 16 maja 2009r., w polskim Kościele obchodzi się pamiątkę męczeńskiej śmierci Św. Andrzeja Boboli.
W Łodzi dla tradycjonalistów, św. Andrzej Bobola jest wyjątkowym Świętym. Od zeszłego roku, od kiedy ks. dr Marek Kaczmarek został celebransem, sprawującym Mszę Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, relikwiarz ze szczątkami Św. Andrzeja Boboli towarzyszy wiernym na Ołtarzu, wstawiając się za nami i wypraszając łaski.
W święto Św. Andrzeja Boboli grupa wiernych wzięła udział w cichej Mszy Św. , sprawowanej prywatnie, w kaplicy, w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi, na Retkini. Na Mszę Św. zaprosił wiernych ks. Marek. Z uwagi na krótki czas, jaki był na zorganizowanie celebracji, nie udało się powiadomić wszystkich wiernych.
Osoby, które wzięły udział w liturgii, wysłuchały krótkiego kazania o życiu Świętego. Po Mszy Św. zmówiona została litania do Św. Andrzeja Boboli.
Litania do Świetego Andrzeja Boboli
Ks. dr Marek Kaczmarek udzielił także błogosławieństwa relikwiami Świętego, a wierni mogli ucałować relikwiarz, upraszając opieki, wstawiennictwa i łask w swoich intencjach i potrzebach.
 Błogosławieństwo
Panu Bogu niech będą dzięki za opiekę Świętego Andrzeja Boboli nad łódzką tradycją i za dzisiejszą Mszę Św. ku Jego czci, na większą chwałę Bożą.

niedziela, 1 lutego 2009

Pierwszy rok regularnej celebracji Mszy trydenckiej w Łodzi

Minął rok, kiedy 27 stycznia A.D. 2008 Ojciec Krzysztof Stępowski CSsR, rektor warszawskiego kościoła pw. św. Benona, rozpoczął w Łodzi celebrację Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Od tego wydarzenia wiele się w naszym mieście zmieniło. Początkowo mogliśmy cieszyć się celebracją tradycyjnej liturgii raz w miesiącu, powodowało to niedosyt i prośby wiernych o więcej.
 Sytuacja ta zmieniła się we  wrześniu 2008 r. kiedy Arcybiskup Metropolita Łódzki, poprosił ks. dr. Marka Kaczmarka o cotygodniową celebrację Mszy św. Od tego czasu możemy co niedziela korzystać z dobrodziejstwa duchowości Mszy św. trydenckiej, którą poznaje w Łodzi coraz większa liczba osób i grono wiernych coraz bardziej się powiększa. 
 W niedzielę 1 lutego 2009 z okazji rocznicy została odprawiona uroczysta Msza Święta. Kazanie, które wygłosił o. Krzysztof Stępowski, oprócz rozważania słów św. Ewangelii, zawierało podsumowanie minionego roku, pracy jaką włożyli wszyscy w przygotowanie i odprawianie Mszy Św. w klasycznym rycie rzymskim. 
Ojciec Krzysztof wspominał także to, co już osiągnęliśmy, podziękował również ks. Franciszkowi Semikowi, proboszczowi parafii pod wezwaniem Św. Józefa, za udostępnienie Kościoła parafialnego do potrzeb cotygodniowej celebracji.
Wraz z wiernymi również pragnę dołączyć się do tych podziękowań, nie tylko za możliwość uczestnictwa w Mszy św. sprawowanej w  przepięknej świątyni, ale również za cierpliwość i prawdziwie ojcowską wyrozumiałość jej proboszcza.
W przepięknych słowach Szanowny Gość, dziękował również naszemu pasterzowi, księdzu arcybiskupowi Władysławowi Ziółkowi "za mądre i ojcowskie decyzje", które pozwoliły rozpocząć w Łodzi, dzieło, „które po owocach poznamy”. Wierzymy, że będą one zbawienne.
 Relikwie św. Piusa X
W słowach otuchy zwrócił się również ojciec Krzysztof do księdza Marka Kaczmarka, życząc mu sił w pracy i Bożej opieki, polecając również osobę księdza Marka modlitwie wszystkich wiernych
Do obecnych zwrócił się również ksiądz proboszcz Franciszek Semik.
W kilku słowach przypomniał historię parafii Św. Józefa, której stulecie będzie obchodzone w przyszłym roku. W związku z tym w parafii prowadzone są prace przygotowawcze do nadchodzącej jubileuszowej uroczystości. My, wierni, mamy zaszczyt swoim niewielkim wsparciem, również wspomóc to przepiękne miejsce.
Jako ostatni przemówił do wiernych ksiądz dr Marek Kaczmarek. Dziękując za ich wytrwałość i modlitwy. Podziękował również ojcu Stępowskiemu, za rozpoczęcie pracy nad przywróceniem Mszy Św. w klasycznym rycie rzymskim na terenie naszego miasta. Gościem na Mszy św. był ksiądz Roman Piwowarczyk (na fotografii poniżej).
 Po zakończeniu Mszy Św. w zakrystii podziękowania,  za podjęty trud , wykonaną pracę oraz za modlitwy, złożyli przedstawiciele wiernych.
Msze Św. zdobił swoim śpiewem zespół wokalny „All Antico”, na organach grał Jacek Rządkowski.
Po Mszy św. ksiądz Marek i ksiądz Krzysztof udzielili krótkich wywiadów na temat liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
Wierzymy, że również w przyszłości będzie nam dane obchodzić tak wspaniałe wydarzenia na większą cześć i chwałę Bożą. 
Deo Gratias!


Nagranie z uroczystości dostępne na Youtube